ØHIL Håndball – veien videre


ØHIL Håndball har de seneste årene opplevd stor vekst. Vårt mål er å legge til rette for et godt håndballtilbud tilpasset ønskene til barn og unge i vårt område. Som i resten av idretts-Norge er håndballgruppa i ØHIL driftet av frivillighet. 

De seneste årene har håndballgruppa i ØHIL slitt med å rekruttere frivillige til verv i ledergruppen og styret. Dette har ført til at mange har sittet langt på overtid. Det er nok ikke veldig vanlig å ha et styre og en ledergruppe som fortsatt innehar sine verv 10 år etter at deres egne barn har gitt seg med idretten. Kontinuitet og erfaring i styre/leder-arbeidet er selvsagt positivt, men det setter samtidig begrensninger på motivasjon, innsats og kreativitet.

For å lette på noe av trykket ansatte ØHIL Håndball i 2020 sin første heltidsansatte i rollen som sportssjef. Dette som en konsekvens av en stadig økende forventning til profesjonalitet både innad i ØHIL og ikke minst utad mot idretts-Norge. Sportssjefen har som tittelen tilsier ansvaret for det sportslige tilbudet i håndballgruppen. Men i tillegg til det sportslige er det flere ulike roller som må bekles og oppgaver som må løses ved hjelp av frivillighet. 

ØHIL håndball er stolte av at vi klarer å holde treningsavgiftene på et nivå som sørger for at økonomi ikke skal være til hinder for at barn og unge i vårt nærområde skal få spille håndball. Den viktigste faktoren for at dette fortsatt skal la seg gjennomføre, er at vi har frivillige som tar på seg oppgaver i og rundt håndballgruppen. Uten frivilligheten vil vi gå i en retning der et av to scenarier vil inntreffe:

  • 1. Alle store og små administrative oppgaver vil bli tatt hånd av ansatte. Da må det ansettes flere, og det vil bli vesentlig høyere treningsavgifter.
  • 2. ØHIL Håndball vil stå uten et styre og en ledergruppe, og vil ikke lenger ha grunnlag for videre eksistens. 

Vi er vanvittig stolte over alle de utallige timene med frivillighet som legges ned i hallen og i administrasjonen rundt lagene i form av trenere og oppmenn. Likevel står Håndballgruppen i ØHIL nå i en kritisk situasjon. Vi ønsker ikke å måtte tvinge noen til frivillig arbeid i styret eller ledergruppen, da all erfaring tilsier at slike verv best gjennomføres der de frivillige ønsker å bidra etter eget ønske.

Derfor frir vi nå til deg som kan tenke deg å være med på laget, og hjelpe oss i arbeidet med å bidra til et trygt og godt sosialt miljø for barn og unge i nærområdet.

Administrativt arbeid i ØHIL håndball er en fantastisk arena for egen personlig utvikling. Det stilles ingen formelle krav i forhold til bakgrunn eller erfaring – det eneste som betyr noe er et ønske om å bidra. Vi er en gjeng som vil hverandre vel og ønsker at den enkelte skal lykkes med sine oppgaver og ansvarsområder. Det er, og skal alltid være stimulerende å tilhøre denne gjengen med flinke folk.

Vi har følgende roller som må bekles:

– Økonomiansvarlig (styret)

– Rekruttering (styret)

– Kommunikasjonsansvarlig (styret)

– Styremedlem (styret)

– Dommeransvarlig Junior (ledergruppa)

– Dommeransvarlig (ledergruppa)

– Håndballens representant i Idrettsutvalget (kan kombineres med rollen som styremedlem)

– Anleggsansvarlig (ledergruppa)

– Materialforvalter (ledergruppa)

Beskrivelse av de ulike rollene vedlegges. 

Takk for at du ønsker å bidra inn i håndballgruppen!

Kontakt oss på handball@ohil.no ved interesse eller for mer informasjon.

ØHIL Håndball – Fordi det er gøy!

Klikk her for å lese om rollefordelingen i ØHIL Håndball