ØHIL Idrettspark – Dør-til-Døraksjon bandygruppen

Obligatorisk dugnad for alle i bandygruppen

Kjære Bandyvenner, foreldre, lagledere og ildsjeler

Det er nå eller aldri!!! Dette er en obligatorisk dugnad for alle i bandygruppen.

Vi skal samle inn nok penger til at det blir kunstis på Hoslebanen!!! Derfor må vi ha en «frivillig-obligatorisk» dugnad.

Dette er en svært liten innsats å legge ned, for å kunstis på Hoslebanen.

Alle må bidra fra a-lag til bandyskole. Denne mailen går til alle ØHIL’s Bandyspillere med foreldre. Vi trenger deres «frivillige» innsats til å gå dør-til-dør i nærmiljøet fra 10. – 16. mai. Vi håper alle kan finne tid til 1-2 timer, 2 dager i perioden.

Velg 2 dager i perioden og gå gjerne sammen med venner. Bruk Doodle linken til å melde dere på to dager som passer.

Doodle link: http://doodle.com/poll/87dg5vyknmy82ttq

Oppmøte på klubbhuset hver kveld for utdeling av informasjon og kart. Det vil være ansvarlig for aksjonen tilstedet på klubbhuset. Vi ønsker gjerne at spillere stiller i drakter, evt får utlevert dette på klubbhuset for de som har levert dem inn.

Mer informasjon om prosjektet finner du på disse linkene:

https://www.ohil.no/hoslebanen og https://www.facebook.com/hoslebanen

 

Mvh Prosjektgruppen for ØHIL Idrettspark

Eivind Thorne, Erik Legernes, Petter Breistøl, Hildegunn Grønseth, Erik Kardash, Jon Erlend Dahlen