ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis 2021

Søndag 22. november avholdt ØHIL et informasjonsmøte for medlemmer, naboer og andre interesserte på grusbanen på Hosle. Møtet ble også avholdt på Teams, med muligheter for spørsmål og kommentarer.

Etter 11 år med delvis mye arbeid, ser det nå svært lyst ut for en realisering av ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis. Spesielt det siste halvåret har det skjedd mye, og den skepsisen vi tidligere har blitt møtt med har nå endret seg til sterk støtte til prosjektet fra alle kanter.

Det har kommet diverse drypp av informasjon om prosjektet både gjennom politiske vedtak og i pressen, men det var veldig fint for oss i klubben å kunne gi en god og samlet informasjon på status.

Klikk her for presentasjonen som ble gjennomgått.

Budstikka 7. november

Grusbanen har i «alle år» vært brukt av Hosle skole på dagtid og av ØHIL på ettermiddag/kveld. I reguleringsplanen er også arealet delt mellom skole og idrett.

5. november 2020 ble det inngått en leieavtale mellom ØHIL og Bærum kommune Eiendom med en varighet fram til 2056. Arealet kan nå benyttes som et idrettsanlegg, men med en egen bruksavtale for Hosle skole. Samarbeidet med Hosle skole ved rektor og FAU har vært veldig godt i mange år, og spesielt i dette prosjektet har det vært helt avgjørende med støtten derfra. Skolens uteområde vil jo nå bli endret, men det vil gi et enormt løft, spesielt med forutsigbare skøyteforhold fra november til mars. Hosle skole og ØHIL står sammen foran hektiske perioder både med bygging av skolens paviljong og vårt prosjekt det neste året, og dette skal vi få til på en best mulig måte! Men det blir også viktig at foreldre og barn tar innover seg at perioden blir krevende og vil kreve en viss smidighet.

6. november ble det sendt ut nabovarsler for prosjektet. I tillegg til oppbygging av selve banen, inkludert gjerder og ballfangernett, vil det bli søkt om oppsetting av en driftsbygning, endring av dagens garasje og et bygg på nordsiden av banen (innbytterbokser og sekretariat).

Anlegget vil være dimensjonert for både Eliteseriespill i bandy, og Toppseriespill i fotball, men gir først og fremst et betydelig løft for det aktivitetstilbudet vi kan tilby nærmiljøet og barn i alle aldre.

Merknader som har kommet, og som også var tema på informasjonsmøtet, dreier seg i store trekk om støy (lyd og lys). Vi skal i den videre prosessen følge opp dette, og vi vil selvsagt holde oss innenfor det som er av krav. Konkrete forslag til løsninger for å redusere støy kan som det ble opplyst om i møtet sendes til sverre@ohil.no .

Vi har hatt en svært god prosess det siste halvåret, og vi retter en stor takk til Bærum idrettsråd, idrettsavdelingen i Bærum kommune, Bærum kommunes politikere og Bærum kommune Eiendom. Alle står nå samlet bak realiseringen av ØHIL idrettspark.

Prosjektgruppa vil nå jobbe videre med byggesøknad og anbudsprosess. Vi er altså ikke i mål ennå, men håper og tror på smidige prosesser i forhold til byggesaken, og at våre kostnadskalkyler står seg når anbudene kommer inn.