ØHIL idrettspark – uke 18


Hovedarbeider denne uken:

-Erstatning av isolasjonsplater og bærelag retning nord er påbegynt
-Montering av reisverket til driftsbygningen er ferdigstilt
-Montering av vegger i driftsbygningen er tilnærmet ferdigstilt (innvendig og utvendig)
-Montering av vegger i carporten har fortsatt, og lagringsboden inkl dør er tilnærmet ferdigstilt

Status på framdrift/ferdigstillelse:

Det er forsinkelse på en vesentlig leveranse til driftsbygningen. Dette betyr at ukene foran oss vil bli prioritert til å få gjort mest mulig av de utvendige arbeidene på og rundt banen. Når driftsbygningen blir komplett/tett, vil det innvendige arbeide med installasjonsarbeider starte opp. Estimert oppstart for dette blir i januar. Datoen for komplett ferdigstillelse av anlegget er 15. april 2022, men vi håper fortsatt på aktivitet på is i løpet av vinteren. Når det blir trygt å islegge og slippe til publikum er foreløpig uavklart.