ØHIL idrettspark – uke 20


Hovedarbeider denne uken:

-To miljøstasjoner er utgravd, isolert, forskalet og støpt (vest og øst)
-Strømskap i boden er plassert
-Utgraving og isolering av utkjøringsområdet for snø (retning nord) er påstartet
-Kumringer for vanningsanlegget er plassert på 2 (av 8) steder (retning nord)
-Plassering av masse for fylling utenfor baneområdet er plassert og påfyll er påbegynt
-Kulverten er ferdig isolert
-Den ene av bodene er flyttet, for å gi plass til graving av grøft til strømforsyning
-Graving av grøft til strømforsyning er påbegynt (retning sør)
-Etasjeskiller til driftsbygningen er ankommet
-To trekkekummer er plassert (retning vest)