ØHIL idrettspark – uke 21


Hovedarbeider denne uken:

-Fundamenter til ballfangernett er satt ned (vest og øst), og forskalet (vest)
-Tak på carporten ferdigstilt
-Utgraving og isolering av utkjøringsområdet for snø (retning nord) er ferdigstilt
-Fundamenter og forskaling til fester til avtagbare gjerder er satt ned rundt dette området
-Vegger på driftsbygningen (nord) er fjernet pga påstartet arbeid med etasjeskillet
-Utgraving og arbeid med gang/sykkelveien (nordvest) er påstartet
-Påfyll av masser på utsiden av baneområdet er påstartet
-Flaggstang nummer 2 er montert og 2 vimpler vaier i vinden