ØHIL idrettspark – uke 22


Hovedarbeider denne uken:

-Fundamenter til ballfangernett er støpt (vest) og forskalet (øst)
-Miljøstasjon sør-vest er ferdig forskalet og støpt
-Fundamenter til gjerde i utkjøringsområdet for snø (retning nord) er støpt
-Utlegging av bærelag i dette området har startet
-Fundament til el-skap i garasjen er støpt
-Etasjeskillet i driftsbygningen er montert
-Utgraving av kabelgrøft til driftsbygningen er påstartet
-Påfyll av masser på utsiden av baneområdet har fortsatt
-Utlegging av bærelag i gangveien (nord-vest) er gjort
-Kummer til vanningsanlegget er plassert