ØHIL idrettspark – uke 23


Hovedarbeider denne uken:

-Fundamenter til ballfangernett er støpt (øst)
-Etasjeskillet (gulvet for tørrkjølerne på taket) er bygget og primet
-Kabelgrøft på sørsiden av banen (fra skolesiden til driftsbygningen) er gravd
-Strømkablene er trukket og plassert ved driftsbygningen
-Diverse blikkarbeid/sveising er gjort på driftsbygningen
-Kabler og trekkerør på utsiden av banen er nå ferdigstilt
-Opprydning på plassen er gjennomført