ØHIL idrettspark – uke 29


Hovedarbeider denne uken:

-Knevegger på taket er montert (vest, sør, øst). Dette er vegger som skal redusere støy fra anlegget (nabo-tiltak).
-Presenning over taket er lagt på for å sikre varme
-Påsmøring av membran på taket/etasjeskillet på driftsbygningen har fortsatt
-Jord fylt på langs kortsiden av baneområdet (retning øst)
-Kjørerampen mellom driftsbygningene og banen er ferdig avrettet og klargjort for legging av armering og legging av vannbåren varme
-Rørtraséen fra kulverten til driftsbygget er ferdigstilt
-Gang- og sykkelveien i det nordvestre hjørnet (ved skolen) er bygget opp og klargjort for asfaltering
-Elektriker-arbeid inne i driftsbygningen
-Sveising og montering av kjøleanlegget er for alvor kommet i gang
-Strømtilkobling i trafoen på skolen er ferdigstilt

Framdrift:

Hovedarbeidene de neste ukene vil nå skje inne i driftsbygningen. Mye av det utvendige arbeidet vil være avhengig av stabile varmegrader.

Det er fortsatt for tidlig å si når anlegget åpner. Dette avhenger av både vær og leveranser, men vi håper og tror at vi er i full aktivitet i god tid før sommerferien!

Her er samlesiden for alle ukes-rapportene siden oppstarten