ØHIL idrettspark – uke 49


Hovedarbeider denne uken:

-Legging av kjølerør ferdigstilt
-Sveising av rørene på begge langsider ferdigstilt
-Legging av betonglokkene på kulverten ferdigstilt
-Trykktesting av kjøleanlegget ferdigstilt
-Siste avretting av topplaget på hele banelegemet påstartet
-Avretting av 7/40-arealet (deponi-området) påstartet
-Montering av avtagbare gjerder i 7/40-arealet

Etter at topplaget på banen blir ferdig avrettet og kontrollert, vil legging av kunstgresset starte kommende uke!