ØHIL idrettspark – uke 5


Hovedarbeider denne uken:

-Flytting av Telenors utstyr ut av garasjen, og montering av dette utendørs
-Boden mellom garasjene er revet
-Innbytterboksen (nærmest klubbhuset) er flyttet
-Kulvert (retning sør) ferdig utgravd
-Videre arbeid med støping av bunn og sidevegger i kulverten
-Drensgrøft (retning øst) ferdig utgravd
-Drensgrøft (retning nord) påbegynt
-Drensrør og drenerende masse fylt opp i kulvert og drensgrøft
-Utkjøring av jordmasser