ØHIL idrettspark – uke 6


Hovedarbeider denne uken:

-Store deler av garasjen er revet
-Videre arbeid med støping av bunn og vegger i kulverten
-Graving av drensgrøft mot nord
-Isolasjonsplater lagt i drensgrøfter
-Drensrør lagt i grøfter
-Påkobling av gamle drensrør (retning nord) til vårt nye drenssystem
-Utgraving for ny driftsbygning påbegynt