ØHIL idrettspark – uke 61


Hovedarbeider denne uken:

-Vannledning lagt i grøtfa og påkoblet i driftsbygningen
-Grøfta er gravd igjen på langsiden
-El-arbeid i mediatårnet
-Beskyttelsesgitter for vannkanonene er montert (inn mot banen)
-Lekkasjen i kjølerøret er reparert
-De to bodene våre (de gamle innbytterboksene) er flyttet tilbake
-Feilplasserte betongfundamenter i en av miljøstasjonene er fjernet
-Arealet under tribune 2 (retning skolen) er bygget opp
-Ferdigstilling av arealene mot skolens brakker, baksiden av tribune 2 og parkeringsplassen er påstartet
-Reparasjon av asfalt foran klubbhuset er påstartet
-Ristene i miljøstasjonene er montert