ØHIL idrettspark – uke 7


Hovedarbeider denne uken:

-Videre arbeid med støping av bunn og vegger i kulverten
-Støping av bunn i drensgrøft (retning øst)
-Utgraving til driftsbygningen ferdigstilt
-Isolasjonsplater lagt og støping av fundament til driftsbygning påstartet
-Nivelering av banen (avskraping av topplaget) påbegynt, retning nord
-Ny kjørevei etablert (midt på banen, retning sør)