ØHIL Langrenns årsmøte


ØHIL Langrenn arrangerer årsmøte 9. mars 2021 kl. 20:00.

Møtet avholdes på Teams. Ønsker du/dere å delta, vennligst gi beskjed pr. e-post til:

Ellen.Christine.Karlsen@aibel.com

Husk; engasjerte voksne => engasjerte barn 🙂

Skulle det la seg gjøre å arrangere møtet fysisk, vil det skje til samme tid på klubbhuset. De påmeldte vil da få beskjed om det.

Agenda:

  1. Årsregnskap og årsmelding for 2020
  2. Budsjett for 2021
  3. Årshjulet/planlagte aktiviteter 2021
  4. Styret 2021

Skulle du/dere har punkter å ta opp, vil vi gjerne ha disse i hende innen fredag 26. februar 2021.