ØHIL søker nye styremedlemmer

Valgkomitéen har startet arbeidet med å få på plass et nytt styre etter årsmøtet i mars, og de ønsker innspill på gode kandidater.

ØHIL øverste organ mellom årsmøtene er Hovedstyret, som velges etter innstilling fra valgkomitéen i mars 2017. Disse er på jakt etter gode kandidater, og da spesielt kvinner! Ikke nøl med å ta kontakt dersom du ha gode forslag til kandidater som kan hjelpe oss videre med klubbens utvikling!

Kontaktpersoner i ØHILs valgkomité: 

Lars Fredenlund: fredenlund@cobuilder.no, mobil: 957 24 990
Jon Olav Li: joolli@statoil.com, mobil: 977 95 015