ØHILs IDRETTSUTVALG

ØHIL er et av få fleridrettslag i Bærum, noe som kan gi utfordringer for våre medlemmer, trenere og ledere. Dette er en av grunnene til at Idrettsutvalget ble opprettet for noen år siden og alle ØHILs idretter er representert i dette utvalget. Utvalget avholder flere møter i året hvor ulike problemstillinger/utfordringer for idrettene blir diskutert.

Torsdag 4. mars var det nytt møte i Idrettsutvalget, og agendaen denne kvelden var:

SaksnummerSakAnsvarlig
94Godkjenning av protokoll og innkallingIdrettskoordinator
95Arbeidet i IdrettsutvalgetSverre
96Informasjon fra IdrettskoordinatorIK
97Felles benevnelser på årskullene i idrettenes sportslige planerIdrettene
98Multisport ukeIK + Idrettene
99Allidrett og medlemskapIK
100SesongbestemmelseneFotball
101EventueltIK

Samtlige idretter var representert, og i tillegg var en representant fra HS og daglig leder til stede. På sakslisten stod det flere prinsipielle saker som det var stor enighet om. Sak 99 som omhandlet medlemskap for alle på Allidretten ble besluttet sendt til årsmøte for en avgjørelse der. Sak 100, som ble fremmet av fotballen, «Opphevelse av sesongbestemmelsene» ble besluttet utsatt da idrettene var redd dette kunne få store konsekvenser for deres Sportslige planer, Idrettene ønsket også og ta denne avgjørelsen med sine respektive styrer først. Saken settes på agendaen på nese møte som er i slutten av mai. Fotball ble også utfordret til å forberede saken ytterligere, og sende den til de andre idrettene i god tid før neste møte.

Protokollen fra Idrettsutvalgets møte finnes her: https://ohil.no/wp-content/uploads/2021/03/Agenda-04.-mars-2021-4.pdf

Øvrige protokoller fra Idrettsutvalget finner dere her: https://ohil.no/idrettsutvalget/