Økonomiansvarlig


  • Ansvarlig for ØHIL fotballs regnskap og økonomi
  • Utarbeider budsjett og følger opp månedsrapportering
  • Deltar på styremøter for å rapportere om status
  • Utarbeider grunnlag for fakturering av aktivitetsavgifter
  • Bistår klubbsekretær med fakturering/ oppfølging ved behov