Om fritak fra avgifter og økonomi i ØHIL

Alle skal ha råd til å drive med idrett i ØHIL, og vi har opparbeidet oss et godt system for å sikre dette, blant annet gjennom gode samarbeidsordninger med Bærum kommune. Les mer om dette og klubbens gode kontroll på økonomien i denne artikkelen.

Det er viktig for oss i ØHIL at alle skal ha råd til å drive med idrett. Derfor har vi i mange år hatt ordninger og løsninger for de som av økonomiske årsaker har problemer med å betale det som faktureres fra klubben. Det som er vårt minstekrav er at medlemskontingenten betales, da denne blant annet dekker forsikring, samt at et aktivt medlemskap er påkrevd for å kunne representere ØHIL i kamp/konkurranse.

Bærum idrettsråd fanget opp vår policy på dette området for noen år siden, og har jobbet med en utvidet løsning for hele kommunen. Det som startet opp som et prøveprosjekt i 2017 er nå utvidet, og kommunen gir nå 2 millioner årlig til dette tiltaket. I 2019 var det 553 barn i Bærum som fikk dekket kostnadene sine. I ØHIL fikk vi innvilget i underkant av 50 søknader, og har til dags dato ikke fått avslag på noen.

Les artikkel om fritidsstipender i Budstikka

Det er klubbsekretær Hanne Harsem som søker om fritidsstipender hos oss, og det eneste som trengs fra aktuelle medlemmer er et samtykke til at søknad sendes inn. Det er ikke noe krav til ytterligere forklaring eller dokumentasjon.

Terskelen er altså veldig lav for å kunne søke om fritak. Fra klubbens side tar oppfølging og purringer av ulike avgifter mye tid, og vi forventer at disse betales i tide, eller at det tas kontakt med oss. Vi kan da søke om fritidsstipender, eller finne andre løsninger internt.

Idrettspresident Berit Kjøll roser Bærum kommunes ordning og er selv svært opptatt av at alle barn og unge skal ha råd til å drive med idrett. Vi håper og tror at dette vil medføre flere støtteordninger til idrettslagene og enkeltutøvere i tiden som kommer.

På alle områder er vi i ØHIL svært opptatt av åpenhet. Styreprotokoller for hovedstyret, våre idretter og utvalg ligger publisert på våre websider. Også årsregnskap og budsjetter er tilgjengelig for alle.

Vi har laget en oversikt over aktivitetsavgiftene de siste årene

Nyttige linker fra våre websider knyttet til økonomi:

Årsmøtepapirer fra de siste årene, inkludert regnskap og budsjett
Budsjettprosessen
Fullmaktsstruktur
Regnskapsprinsipper
Økonomirutiner

Er du interessert i å vite mer om økonomien i ØHIL, eller være med på å påvirke denne, er det snart tid for årets årsmøter. Alle idrettene har egne årsmøter/utvidede styremøter i februar/mars og klubbens årsmøte avholdes 30. mars.