Oppdatert prosjekt status – hva skjer nå?

Informasjon om status på søknaden til prosjektet

Kommunal støtte  – hva er det?

For å kunne realisere prosjektet med kunstis og kunstgress på Hoslebanen er vi 100% avhengig av Bærum Kommune. Hvorfor det? Idrettsanlegg er en samfunnsoppgave å legge til rette for. Det handler om livskvalitet, helse, levealder, nærmiljø, aktivitetstilbud. Et idrettslag er en frivillig organisasjon som tilrettelegger for aktivitet. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Da sier det seg nesten selv at å bygge et idrettsanlegg til 30 millioner kroner er umulig å gjøre på egenhånd. Det samme gjelder driften av slike anlegg som krever fagkompetanse, utstyr, maskiner og mye tid.

Idrettsanlegg i Bærum Kommune

I Bærum er modellen for å bygge de fleste typer idrettsanlegg at klubbene søker om sine anleggsprosjekter, hvert fjerde år. Bærum kommune vedtar en Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den forrige gjaldt perioden 2015-2018 og 1.november 2017 var fristen for å søke om idrettsanlegg til perioden 2019-2022. Temaplanen er et verktøy for kommunenes arbeid med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i perioden, både politisk og administrativt. Temaplanen skal blant annet:

– Sørge for at utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv gjennomføres i tråd med målsettinger og planer.

– Synliggjøre behovet for arealer til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, og samordne behovene.

Derfor må idrettslag få kommunens hjelp for å kunne oppfylle sine mål for aktivitet. I tillegg er det slik at idrettsflater ofte også benyttes av innbyggere som ikke deltar aktivt i idrettslag, dermed har arealet også betydning for innbygger og nærmiljø. De aller fleste idrettsanlegg ligger i tilknytning til skoler og/eller barnehager som gjerne benytter disse på dagtid.