Oppdatert sportslig plan

ØHIL fotball sin sportslige plan er nå oppdatert.

Alle idrettene i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle ILs sportslige plan. Hver idrettsplan består av 3 deler; Generell del – førende for alle idretter, Idrettens organisering – administrasjon, styrer og utvalg og tilslutt den sportslige organiseringen. Planen er ment som et styrende rammeverk, men også som en «dreiebok» for å sikre kontinuitet. Den sportslige planen er utarbeidet ut fra ØHILs misjon, verdier og målsetninger, og følger de regler og tolkninger gjort av ØHIL sitt årsmøte, hovedstyre og idrettsutvalg.

Formålet med den sportslige planen er at trenerne og de rundt lagene skal ha klare rammer for organisering og drift av fotballaktiviteten i klubben, samt at klubben utvikler seg i samme retning.

 

For å lese den sportslige planen klikk her

 

Vi i ØHIL har også årgangsark som skal gjøre det lettere for årgangene å se hvilke tilbud de har. Årgangsarket finner dere her.