Oppgradert treningsrom på klubbhuset

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, har vi i dag ferdigstilt et oppgradert og restaurert treningsrom på klubbhuset.

Bakgrunnen for vår søknad til Sparebankstiftelsen DNB var å kunne tilby trening både for våre lag og utøvere, men også de i nærmiljøet vårt som ikke lenger deltar i den organiserte idretten.

Vi håper og tror at dette vil være et svært positivt tiltak, og et nytt grep for å få enda mer aktivitet med klubbhuset vårt som samlingspunkt.

Treningsrommet vil være tilgjengelig for trening alle dager fra morgen til kveld. Vi forventer at alle brukerne av treningsrommet bidrar til å holde lokale og utstyr i tipp-topp stand!