Oppgraderte anleggsforhold på Jarmyra

Sent, men godt er anlegget på Jarmyra i full drift, etter en våt og snøfylt start på sesongen.

Det er stor aktivitet på vårt flotte idrettsanlegg på Jarmyra, både på gress, kunstgress og grus. I år har vi fått på plass 8 nye 5’er-mål, en ny bod, og har garderober og toaletter disponible i Jar idrettsbarnehages bygg. Vi oppfordrer alle brukerne til å ta vare på anlegget.

 

Gressbanene er nå malt opp, i henhold til banekartet:

 

Vi har fått på plass en ny bod, med et utstyrslager, en krittbod og en speakerbod. Ta kontakt med administrasjonen for tilgang (nøkkelboks).

 

I Jar idrettsbarnehage disponerer vi garderober i underetasjen. Ta kontakt med administrasjonen for tilgang til garderobene (kode til nøkkelboks og alarm)