OPPSTART AV ÅRETS IDRETTSSKOLE

Mandagen startet Idrettsskolen med barn fra Bekkestua, Eikeli, Grav og Hosle skolekrets, og for en start det ble.

På Idrettsskolen settes det fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill og det var det mye av på årets første trening. Det var fotballen som var først ute på årets Idrettsskole, og skal drifte fem uker nå i høst. Stemning var veldig god mellom barna og trenerne. Barna spilte på fire baner med vant, samt hadde parallelle ferdighetsøvelser og det var stor innsats fra både små og store. Fotballen stilte med 12 flotte A-lagsspillere på damesiden, og det er A-lagsspillerne som kommer de fire neste ukene også.

Når det gjelder opplegget på Idrettsskolen deltar de fleste idrettene i ØHIL med inntil fem uker av gangen i løpet av sesongen, og det er trenere fra idrettene som har ansvar for gjennomføring av øktene. Aktivitetene vil bli gjennomført i idrettenes egne miljøer med fotball på fotballbanen, hopp i hoppbakken både på plast og snø, håndball i gymsalen, bandy på isen, langrenn på snø og avslutningen i april/mai blir med baseball på Little League banen.  

Er du ikke med, men fikk lyst til å begynne melder du deg inn her:

https://www.superinvite.no/#/invitation/3ce257b311e5acf849992f5a675188e8