Oppstart fotball

Fra mandag 20.april er de aller fleste lagene i gang med fotball. Her ligger treningstider, regler og øktplaner for barnefotballen.

Alle lag fra 2011 og eldre starter opp denne uka (fra 20.april). Noen grupper i 2012 og 2013 avventer en eller to uker. 2014 og 2015 starter fra 4.mai og linker til mer info om oppstarten ser dere i denne nyheten.

Akademiet er i gang fra mandag 4.mai, men dette blir uansett ikke noe som erstatter SFO.

Her er treningstidene som gjelder fra 20.april 2020.

Se her for hvert lags tider for enklere oversikt.

Det kan bli justeringer på denne planen. Vi understreker igjen: Smittevern er overordnet alt. Når alle hensyn er tatt, så kan vi snakke om best mulig aktivitet. Lista over regler gjentas igjen her.

Antall spillere på de ulike banene står på trenigstidsarket øverst, og det står også på øktplanene somm ligger nederst. Dersom dere er flere spillere enn banen tillater, bruker dere utsiden av banen, f.eks gressfeltet på Jarmyra eller snødeponiet på Ferd eller andre steder.

Øktplaner for alle barnelag ligger nederst i denne nyheten.

Alle foreldre: Dere må ta en GRUNDIG prat med barna deres om aktivitet på ØHILs anlegg. Les reglene nedenfor sammen med barnet (gjelder også ungdommer) ditt og sørg for at de forstår. Lag noen eksempler for dem, så de kan se det for seg hvordan det blir.

Kan man trene uorganisert på ØHILs anlegg?
Bærum kommune tillater kun organisert trening med en fotballtrener som ØHIL fotball har utpekt.

Dersom en trener fra ØHIL, en ansatt i ØHIL eller en med et aktivt verv har med seg eget barn eller en gruppe spillere (maks fire spillere i tillegg til den voksne treneren) og kjenner til og følger alle regler, så er dette ok. Denne voksne må være over 20 år.

Alle målene låses hver kveld av de siste som trener. De første som trener låser opp. Disse trenerne får tilgang til nøkkelen til låsen.

Akademioppstart 4.mai
Info og veiledende påmelding gjøres her før endelig betaling gjøres på superinvite. Påmeldingsskjema

Hvis du snufser, har hoste eller lignende?
Da blir du hjemme. Hvis noen opplever at noen ikke er i helt perfekt form, så skal de sendes hjem. Hold dere hjemme dersom dere viser noen former for symptomer.

Reglene er svært strenge for aktivitet. Disse reglene er laget basert på regler fra NFF, helsemyndighetene og Bærum kommune.

Her er reglene når man er på ØHILs anlegg:

1. Det er maks fem personer på hver gruppe
2. En av disse skal være en voksen (minst 20 år)
3. På grupper fra 16 år: Hvis hele banen har en organisert trening, så kan det være voksen per 10 spillere. Gruppene skal uansett aldri være mer enn fem personer.
4. Avstanden mellom spillerne skal aldri være nærmere enn to meter
5. Ballen skal ikke heades eller tas med henda. Dette gjelder også selv om det er din egen ball. En person
6. Målene skal stå på faste steder. Hvis du må flytte mål, så bruk rene hansker eller ha på antibac før og etter.
7. Egne baller tas med med unntak av KEA, KEU, J17/19, MSA og G19. Sin egen ball vaskes før og etter bruk. Oppbevar ballen i plastpose før og etter trening.
8. Én trener tar på kjeglene. Derfor lurt at hver trener for sin lille firergruppa har sine kjegler med mindre man kjører stasjonstrening og en hovedtrener setter opp alle kjeglene i starten.
9. Vester brukes ikke.
10. Ved samling av laget, skal dette gjøres i grupper på fem (altså fire barn og en voksen). Trenerne får informere på rundgang. Det samme gjelder på slutten av treningen. Send spillerne ut porten puljevis.
11. Før og etter trening: Ingen kjører sammen. Ingen sitter på hverandre på sykkelen. Hold avstand når man går, jogger, sykler sammen. Når man går inn på banen, så skal man fortsatt holde to meters avstand, og man skal ikke være flere enn fem i gruppa inkludert en voksen.
12. Oppmøte på banen skjer i gruppevis spredt utover hele banen. Hvis man er 15 spillere, så skal disse ikke samles i en stor gruppe, selv om man holder en avstand på to meter. De skal spres utover banen. Trener må rope over hele banen eller samle dem i små grupper på maks fem.
13. De som skal trene kan ha oppmøte gruppevis utenfor banen på et passende sted hvor det er nok areal. F.eks utenfor gjerdet på Jarmyra, på snødeponiet på Ferd-banen, på grusbanen før trening på Hosle kunstgress, på parkeringsplassen på Eikeli kunstgress eller utenfor gjerdet på Bekkestua. Husk at det er du som trener som er ansvarlig for å planlegge godt nok så vi unngår møtepunkter.
14. Husk gode hygienerutiner i forbindelse med treningen. Ha med Antibac, og ta på dette før og etter treningen.
15. Garderober eller lignende brukes ikke.
16. Husk at det kan ligge smitte på underlaget. Flasken din og andre ting bør du være bevisst på hvor du legger.
17. Keepere: Keeper kan ta ballen med henda hvis du bruker hansker. Hvis en spiller, trener eller forelder står i mål, må du også bruke hansker, med mindre du ikke bruker henda. Keepere spytter ikke hanskene sine. Bruk vann hvis man må fukte hanskene.

Vi har laget øktplaner for april og første uka i mai her.

Vi har erfart at det er klart best med stasjonstrening, da utstyret blir minst mulig flyttet på, og man slipper å vente mellom hver øvelse. Så kan man kjøre den første øvelsen på sitt område mens én trener setter opp alle kjeglene.

Øktplan for 2008/2009 – se forklaringsvideo her

Øktplan for 2010/2011 – se forklaringsvideo her

Øktplan for 2012/2013 – se forklaringsvideo her

Her er youtube-video (med damelagsspillerne Anja, Jansch og Julie S) med øvelser som passer.

Nedenfor er et bilde med beskrivelser av hvordan øvelsene som ble vist i youtube-videoen kan gjøres:

Oppstart av ny kull:

Se 2015 her

Se 2014 her

Se 2013 her