Oppstart trening onsdag 19. august


Vi har fått nye treningstider i år. Onsdager 20:00-21:00 Hel bane.

Første felles trening etter ferien blir onsdag 19. august kl. 21:00