Oppstartsansvarlig


Oppstartsansvarlig skal

  • I gangsetting av nye årskull.
  • Invitere til oppstartstrening og nybegynnercup (høst 1.klasse) og invitere til foreldremøte (vår andre klasse)
  • Informere om klubbens verdier; Hvordan gjør vi det i ØHIL
  • Igangsetting av årgangsansvarlige og trenere