Øvrevoll Hosle IL søker utviklingssjef kvinner

Vi skal ansette en utviklingssjef i nyopprettet stilling for å lede arbeidet med utvikling av toppspillere i klubben og nærliggende omegn. Dette er en 100 % stilling med arbeidssted på DNB arena Hosle.

Skal vi i Øvrevoll Hosle lykkes med våre ambisiøse mål, er det helt nødvendig å utvikle lokale talenter. Vi har en klar policy på at vi ikke ønsker å bygge A-stallen gjennom kjøp av spillere og ønsker derfor å videreføre vårt arbeid med spillerutvikling. ØHIL har Norges største fotballavdeling, og dermed et stort potensial til å bli en ledende klubb rundt utviklingsarbeid. Dette er vi allerede godt i gang med – vi har mange lokale spillere som har tatt steget opp på A-lagsnivå, og flere spillere på yngre landslag. Vi har fått mye positiv oppmerksomhet rundt vårt spillerutviklingskonsept 110% for jenter i alderen 13- 16 år.

Profil
Vi søker en målrettet person med god trenerkompetanse, har et bredt nettverk og høy positiv energi til å videreutvikle vårt utviklingsmiljø. Du er strukturert, en lagspiller og er god med mennesker. Du evner å ta med deg det gode grunnlaget som ligger i klubben og forme veien videre basert på dine egne evner og erfaring. Du har trolig bakgrunn som fotballtrener med UEFA B-lisens som minimum. Du har pedagogisk utdanning og/eller erfaring. Du følger med på utviklingen av moderne fotball og har god kunnskap om spillerutvikling, belastningsstyring og analysearbeid.

Ansvar for utviklingsstrategier
Som utviklingssjef vil du ha ansvar for utviklingsstrategier både innad i Øvrevoll Hosle og ut mot lokale miljøer. Du vil ha ansvar for nye tiltak og sørge for at disse blir gjennomført i tråd med våre verdier; bl.a. bidra til godt samarbeid med forbund, krets og samarbeidsklubber om å utvikle tiltak sammen. Du vil også ha ansvar for kommersielle spillerutviklingstiltak i klubbens regi.

Vi tilbyr en synlig og attraktiv rolle med store muligheter til å styrke både Øvrevoll Hosle og kvinnefotballen i det sentrale østlandsområdet. I ØHIL blir du del av et engasjert arbeidsmiljø med ambisiøse og trivelige kolleger.

Dine arbeidsoppgaver

 • – Lede klubbens utviklingsarbeid på jentesiden
 • – Ansvarlig for rekruttering og faglig utvikling av trenere i utviklingsavdelingen (under A-laget)
 • – Legge til rette for utvikling av lokale toppspillere
 • – Delta i ØHIL fotballs sportslige utvalg/sportslige ledergruppe
 • – Kontaktperson mot forbund, krets, TFK og andre aktuelle fora i saker som angår utviklingstiltak
 • – Kontaktperson for samarbeidet med klubbene i vår region
 • – Skolesamarbeid, spesielt videregående skole
 • – Utvikle og drifte kommersielle utviklingstiltak
 • – Administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • – Trenerutdanning på minimum UEFA B-nivå
 • – Pedagogisk utdanning eller tilsvarende erfaring
 • – Trenererfaring der spillerutvikling har sterk posisjon
 • – Bredt nettverk innenfor fotball, både lokalt og nasjonalt
 • – Kunnskap om hvordan spillerutvikling drives i gode utviklingsmiljøer
 • – Fordel om med innsikt i prosessen rundt akademiklassifiseringen i Norsk Toppfotball
 • – Være en samlende leder
 • – Må kommunisere godt i norsk, både skriftlig og muntlig

Betingelser
Øvrevoll Hosle tilbyr konkurransedyktige betingelser. Dette er en 100 % stilling som et engasjement fra 01.09.2019 til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet og kvelds- og helgearbeid. Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen 5.juni 2019 til:

Sverre Nordby
Daglig leder Øvrevoll Hosle idrettslag
E-post: sverre@ohil.no
Mobil:
905 55 934

Bjørn Frode Strand
Klubbutvikler ØHIL fotball
E-post:
bjorn.frode.strand@gmail.com
Mobil:
928 17 890

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt.

Om Øvrevoll Hosle
ØHIL er Norges største fotballklubb (1600 spillere), har lag i 1., 2. og 3.divisjon samt regional J17-serie. Vi har over 700 fotballspillere på jentesiden og tiltrekker også stadig nye talenter fra naboklubbene. Vi har også utviklet vår egen modell for talentutvikling for å hjelpe de rette typene fra lokalmiljøet til å bli toppspillere.