Påmelding Allidrett sesongen 2019 2020


Påmeldingen for Microgym, Barneidrett og Idrettsskolen er i full gang. Vi tilbyr:

Microgym for barn født i 2015-2016,
Barneidrett for barn født i 2014 og
Idrettsskolen for barn født i 2013
Alle som melder seg på aktivitetene innen fristen er garantert plass.

Les mer om Microgym, Barneidrett og Idrettsskole under Allidrett på vår hjemmeside www.ohil.no.

Microgym
Microgym er ØHILs aktivitet for de aller minste, der 3- og 4-åringer får sitt første møte med Allidretten. Fokuset under øktene er lek og bevegelsesglede, og er tilrettelagt med tanke på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Klikk her for påmelding:
https://www.superinvite.no/…

Barneidretten
Barneidretten er ØHILs hovedaktivitetstilbud til 5-åringene.

Det blir lagt vekt på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. Vi ønsker også at barna skal få et positivt møte med idretten og fysisk aktivitet, og håper dette blir starten på et langt forhold til idretten. Samtidig er dette en sosial arena der barna blir kjent på tvers av skoler, klasser og barnehager.

Klikk her for påmelding:
https://www.superinvite.no/…

Idrettsskolen
Dette er aktivitet for barn i 1. klasse og har oppstart rett etter skolestart og Idrettsskolen starter med fotball frem til høstferien.

De fleste idrettene deltar med inntil fem uker av gangen på Idrettsskolen, og det er trenere fra idrettene som har ansvar for gjennomføring av øktene. Idrettsskolen holder på ut mai 2020.

Klikk her for påmelding:
https://www.superinvite.no/…

All påmelding gjøres via Superinvite.no,
(merk at det kan komme et lite adm gebyr i tillegg)