ØHILs idrettsskole og Microgym 2017/2018

Microgym og Idrettsskolen starter opp mandag 11. september. (NB: valgdag og det blir uteaktivitet.)

Velkommen til et nytt år med ØHILs Idrettsskole og Microgym!

PÅMELDINGSFRIST: Fristen er ute, men ta kontakt med torunn@ohil.no ved eventuelle spørsmål
INFOMØTE FOR AKTIVITETSLEDERE: Søndag 10. september kl. 19.00 (Klubbhuset)
OPPSTART: Mandag 11. september (Uteaktivitet pga valgdag.)

Idrettskolen er for barn født i 2011 og 2012, som deles inn i grupper ut ifra skoletilhørighet. Gruppene har økter både i gymsal og utendørs. Øktene styres av aktivitetsledere (foreldre som har meldt seg som aktivitetsledere – se eget avsnitt). I tillegg vil ØHIL sine idretter engasjeres i løpet av året og ha treningsøkter med gruppene.

Microgym er for barn født i 2013 og 2014. Gruppeinndelingen vil avhenge av antall påmeldinger og gymsal-tilgjengelighet, men vil ta utgangspunkt i skole- og barnehagetilhørighet. Øktene styres av aktivitetsledere (foreldre som har meldt seg som aktivitetsledere – se eget avsnitt). Barna har trening i gymsal eller utendørs. Målet med øktene er bevegelsesglede, motorisk trening, lek og koordinasjon.

Treningene for både Idrettskolen og Microgym foregår på mandager. Microgym gruppene trener fra 17-18, og Grav gruppe 1 GUL og Hosle gruppe 1 Rød trener også fra kl 17-18 mens de øvrige gruppene trener fra 18-19. Gruppene kommer på mail.
Høstsemesteret er fra september til november, og vårsemesteret fra januar til mai. Vi følger skolens kalenderår, og har ingen trening i skolens ferier og fridager.

Steder: Vi disponerer gymsalene på Hosle, Grav og Eikeli skole, samt gymsalen i idrettsbarnehagen på Jarmyra. Det vil også bli mye aktivitet utendørs for Idrettsskolen.

Aktivitetslederrollen:
Idrettsskolen og Microgym er avhengige av at foreldre stiller opp som aktivitetsledere, da det er aktivitetslederne som står for gjennomføringen av treningsøktene. Det kreves ingen kurs for å være aktivitetsleder, men det er en fordel med et snev av organiseringsteft, litt kreativitet og mye aktivitetsglede. På ohil.no/idrettsskolen vil det ligge periodeplan og øktplaner for hver økt til deres disposisjon. Aktivitetslederne trenger bare å følge den oppsatte øktplanen, men kan velge å endre på øktene ut ifra eget ønske. Vi tilbyr også kursing betalt av klubben for de som ønsker dette.

Det må være 4-6 aktivitetsledere på hver gruppe, avhengig av gruppestørrelse, og disse vil innad rullere på å ha ansvaret for økten. Foreldre som melder seg som aktivitetsleder fritas for deltakeravgiften (kr. 800,- for hele året, inkl. Idrettsskolens t-skjorte).

Mer informasjon, og eventuelle spørsmål knyttet til aktivitetslederrollen fås og besvares på informasjonsmøtet i forkant av oppstart. Ta kontakt ved spørsmål!

Mer informasjon om oppstart og treningstider og opplegg sendes ut etter påmeldingsfristen

FACEBOOK: Vi oppfordrer alle foreldre til å like FB-siden vår. Der kommer det informasjon og oppdateringer!  https://www.facebook.com/ohilidrettsskolen/

 

For spørsmål vedrørende Idrettsskolen og Microgym – ta kontakt med Torunn Kvitli
Mobil: 980 34 379
Mail: torunn@ohil.no

– Fordi det er gøy!