Påmelding til akademiet vinter er åpnet


Hei.

Vi har nå åpnet påmelding til akademiet for vintersemesteret.

Semesteret starter mandag 11 Januar og varer frem til påske.

På akademiet ønsker vi å tilrettelegge for mye fotballaktivitet for den enkelt spiller. Det er individuell ferdighetsutvikling som står i sentrum.

Derfor har vi følgende retningslinjer i våre økter:

  1. Hver øvelse skal ha som hensikt å fremme flest mulig repetisjoner for hver enkelt spiller.
  2. Vi deler opp mindre grupper i gjennomføringen av sekvenser for å unngå kø.
  3. Vi spiller smålagsspill med maks 5 mot 5 for å sikre høy aktivering av enkeltspillere også i spill.
  4. Akademiet er en plass for læring, og vi jobber med å holde fokus på alle spillere.
  5. Fotball er GØY, og trivsel går fremfor spisset utvikling.

Mer informasjon om akademiet finner dere på: Akademiets hjemmeside

Påmelding vinteren 2016