Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag!

Vi ønsker alle barn velkommen til klubben vår! ØHIL er en breddeklubb og er opptatt av allsidighet, og vi ønsker å drive idrett og bidra til positive holdninger i vårt nærmiljø. ØHILs motto er Fordi det er gøy!

På denne siden finnes informasjon og påmeldingslenker til våre idretter.

På våre nettsider finnes mye nyttig informasjon. Ved spørsmål om vårt brede tilbud, ta kontakt med vår idrettskoordinator:

Torunn Kvitli
Mail: torunn@ohil.no
Mobil: 980 34 379

ØHILs aktivitetstilbud i oppstartsårene (året de fyller…):

Aktive påmeldingslenker:

ALLIDRETT BALL-LEK: 2016 årgangen 20 ONSDAGER Kontakt: torunn@ohil.no

ALLIDRETT Microfotball: 2017 årgangen (03.05.2022 – 14.06.2022) TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAGER (ikke aktiv) Kontakt: anders@ohil.no

ALLIDRETT Fotball: 2016 årgangen (04.05.2022 – 28.09-2022) ONSDAGER (ikke aktiv) Kontakt: anders@ohil.no

ALLIDRETT, Idrettsskolen: 2015 årgangen: (30.08.21 – 30.08.22) – MANDAGER Kontakt: torunn@ohil.no

ALLIDRETT, barneidrett: 2016-årgangen: (11.10.21 – 25.04.22) – MANDAGER Kontakt: torunn@ohil.no

ALLIDRETT, microgym: 2017-årgangen: (11.10.21 – 25.04.22) – MANDAGER Kontakt: torunn@ohil.no

ALLIDRETT. microgym: 2018-årgangen: (11.10.21 – 25.04.22) MANDAGER Kontakt: torunn@ohil.no

BASEBALL: fra 7 år: 2015 og eldre: (09.06.21 – 29.09.21) – ONSDAGER (ikke aktiv) Kontakt: torunn@ohil.no

BANDY: for 1. og 2. klassinger: 2015 og 2014-årgangen: (16.10.21 – 31.03.2022)– TORSDAGER Kontakt: Jon.Erlend.Dahlen@hotmail.com

HOPP: fra 1. klasse og eldre: 2015 årgangen: (18.10.2021 – 31.03.2022) – MANDAGER Kontakt: hopp@ohil.no

ALPIN: 2015-årgangen og eldre (05.01.2022 – 30.03.2022) – ONSDAGER Kontakt: alpin@ohil.no

HÅNDBALL: 2014-årgangen: (21.10.2021 – 31.03.2022) – ONSDAGER for jenter og TORSDAG for gutter Kontakt: tobias@ohil.no

LANGRENN: fra 1. klasse: 2015 årgangen: (13.10.2021 – 31.03.2022) – ONSDAGER Kontakt: frode.s@aprimo.no

LANGRENN: fra 2. klasse (nye utøvere): 2014 årgangen: 18.10.2021 – 31.03.2022) – MANDAGER Kontakt: frode.s@aprimo.no

ØHILs aktivitetstilbud starter opp (året de fyller…)


ØHIL er en breddeklubb og er opptatt av allsidighet. Her får dere en kort presentasjon av ØHILs ulike idretter – samt Idrettsskolen som er vårt nyeste opplegg og ligger under Allidrett.

Microgym

Fysisk aktivitet for 3-4 åringer med oppstart etter høstferien og avslutning innen mai våren 2022. Aktiviteten foregår i gymsalene på Eikeli, Grav og Hosle skole, samt i idrettsbarnehagen på Jarmyra. Fokuset under øktene er lek og bevegelsesglede, samt trygghet i samspill med andre barn. Øktene er foreldredrevet og gjennomføres på mandagene.
Kontakt: torunn@ohil.no

Barneidrett

Fysisk aktivitet for barna i siste år i barnehagen. Det er oppstart etter høstferien og avslutning i månedsskifte april/mai 2022. Aktiviteten foregår i gymsalene på Eikeli, Grav og Hosle skole, men vi bruker også uteområdene ved skolene, Hosleisen, fotballbaner og Sauejordet/Haga. I løpet av sesongen kommer trenere fra bandy, fotball, håndball, langrenn og baseball og har treninger med barna, ellers er aktiviteten foreldredrevet. Her vektlegges det å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. Aktivitetsdag er mandager.
Kontakt: torunn@ohil.no

Idrettsskolen

Dette er aktivitet for barn i 1. klasse og har oppstart rett etter skolestart og avsluttes i månedsskifte mai/juni 2022. De fleste idrettene deltar med inntil fem uker av gangen på Idrettsskolen, og det er trenere fra idrettene som har ansvar for gjennomføring av øktene. Aktivitetene vil bli gjennomført i idrettenes egne miljøer, med håndball i gymsalen, fotball på fotballbanen, langrenn på snø, hopp i hoppbakken, bandy på isen og baseball på Little League banen.  Her settes det større fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill enn på barneidretten, og barna får bli kjent med idrettene ØHIL tilbyr.
Kontakt: torunn@ohil.no

Alpin

ØHIL alpin har et tilbud til alle som går på barneskolen. Oppstart for alle i januar 2023. Muligheter for deltagelse i renn og klubbmesterskap.

Vi benytter oss av Krydsbybakken i Lommedalen og trener hver onsdag.
Kontakt: alpin@ohil.no

Bandy

Bandy er fart, teknikk og presisjon. Bandy er også en gentlemanssport hvor rent spill uten brutale kroppstaklinger og god sportslig opptreden er sentrale elementer. Bandy kalles ofte vinterens fotball og er et spennende og fartsfylt lagspill på is.                                   

Bandyskolen i ØHIL starter opp etter høstferien i 1. klasse, vi trener 1-2 ganger i uken, tirsdag/torsdag. ØHIL bandy arrangerer bandycup og skøytedisco i sesongen, og bandyskole i vinterferien.

Mens vi venter på ØHILs egen kunstis benytter vi kunstisen i Bærum Ishall, Jar Ishall og Bærum Idrettspark (Rud).
Kontakt: bandy@ohil.no


Baseball

Baseball er som slåball/dødball, bare i en litt mer sportslig ramme, og for de yngste er det fokus på lek og moro. ØHIL baseball har samlet trening for de yngste årgangene på onsdager, og det er oppstart våren for 2015 årgangen ellers oppstart både vår og høst for øvrige årganger.

Vi trener på Little League banen ved klubbhuset på Hosle. Det er serie- og cupspill for barna fra de er ca. 7 år.
Kontakt: softbaseball@ohil.no

Fotball

ØHIL fotball starter med fotball i begynnelsen av mai for alle 5-åringene (2017) med trening hver onsdag. For 6-åringene (2016) er det trening en gang i uken fra mai og for 7-åringene (2015) mulighet til å trene 1-2 ganger i uken. I tillegg tilbyr vi fotball-akademi og Fotball fritids ordning (FFO). For alle blir det mulighet til å delta på interne og eksterne cuper, samt høstferie- og vinterferiecamp.

Vi benytter alle banene i nærområdet til våre aktiviteter og etterstreber trening i nærmiljøet for de enkelte gruppene. Treningsgruppene inndeles basert på skoletilhørighet.
Kontakt: anders@ohil.no

Hopp

Vi har egen hoppbakke ved klubbhuset på Hosle hvor vi trener både med og uten snø, og alle i barneskolealder trener sammen. Vi starter med fellestrening for våre utøvere etter høstferien, og trener mandagene. Når snøen kommer blir det hopping på snø, og det er mulig å låne utstyr (hoppski og hjelm) når vi trener i hoppbakken.

Egen hoppbakke på Hosle benyttes, men vi samarbeider også med nærliggende klubber.
Kontakt: hopp@ohil.no

Håndball

Håndball starter opp sitt tilbud høsten i 2. klasse. Treningene for nystartede grupper starter vanligvis opp etter høstferien og treningene er onsdagene og torsdagene. Vi deltar på Loppetassen, minirunden og cuper.

Primært skjer vår aktivitet i Hoslehallen på Hosletoppen ungdomsskole, men vi bruker også skolene i vårt nærmiljø. Fra januar 2022 vil vi bruke Flerbrukshallen på Eikeli videregående skole. 
Kontakt: tobias@ohil.no

Langrenn

Langrenn begynner med skileik for 1. klassinger etter høstferien og har trening hver onsdag. 2. klassinger trener hver mandag og begge årgangene får muligheter for deltagelse i renn og eget klubbmesterskap.

Vi går på ski på Fossum arena, men også Sauejordet/Haga blir brukt. Barmarkstrening skjer lokalt på Hosle.
Kontakt: langrenn@ohil.no

Her finnes mer informasjon og sportslige planer for våre idretter.