PÅMELDING TIL BALL-LEK

BALL-LEK for barn født i 2016 starter opp i uke 42.

BALL-LEK starter onsdag i uke 42 og vare ut mars 2022, og som navnet sier vil fokuset ligge på ulike former for ball-lek. Både bandy, fotball og håndball vil være involvert gjennom sesongen. Barna vil bli utfordret på basisferdighetene som balanse, koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill. Det vil også bli lagt vekt på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling innen idrettens regler. 

Vi ønsker også at barna skal få et positivt møte med idretten og fysisk aktivitet hvor trygghet, mestringsopplevelser og det å ha det gøy sammen med andre skal stå i fokus. 

Aktiviteten vil foregå på onsdagene, og primært i tiden 1730-1830 på Hosle skole. Alle øktplaner til BALL-LEK blir utarbeidet av trenerne til de idrettene som deltar og gjennomføringen av treningene blir ledet av idrettens trenere, men det trengs av og til litt bistand fra foreldre. Kryss av på påmeldingen om du har anledning til å bistå eller ei.

Påmelding gjøres via Superinvite – https://www.superinvite.no/#/invitation/05425f51eaeab268c26a5d42f2ccedaf