Påmelding til Telenor Xtra/FFO og ØHIL-akademiet fra august 2019

Påmelding til FFO og ØHIL-akademiet for perioden fra mandag 19.august til og med fredag 20.desember kan nå gjøres her. Dette er 17 aktive uker da høstferien er fri.

Påmelding til ØHIL akademiet og Telenor Xtra /FFO

NB!
Info om endring av dager, ønske om økt antall dager, ønske om å avslutte før perioden er over og påmelding underveis i perioden kan man lese om under pristabellen et stykke lenger ned.

Husk at det er mulig å trekke fra kostnaden for FFO på selvangivelsen.

Vi følger skoleruta og har fri på dager der skolen har fri.

Øvrevoll Hosle fotball ønsker gutter og jenter 7-12 år (fra 2012 til og med 2007) velkommen til Telenor Xtra/FFO og akademi. Man kan velge om man vil delta på Telenor Xtra/FFO eller akademiet.

ØHIL Akademiet

Treninger kl 15-16.30 på DNB Arena. Se lenger ned på siden for hvilke dager man bør prioritere.

For de som ikke har gåavstand til ØHILs anlegg på Hosle, tilbyr vi henting i buss.

FFO / Telenor Xtra

Vi gjorde en pilot etter påsken 2019 med fotballfritidsording (FFO) for 2009 og 2010 årgangene. Dette fikk vi svært god respons på. Fra 19.august 2019 får alle årganger fra 2012 til og med 2007 dette tilbudet.

Barna hentes i buss rett etter skoleslutt (med unntak av de som har gåavstand) og kjøres til ØHILs klubb. Her får de mat/drikke og leksehjelp før de trener kl 15-16.30.

For de elevene som er ferdig tidlig på skolen og kommer derfor til klubbhuset tidlig forsøker vi å få til trening først (oppstart mellom 13.30 og 14) og deretter mat og leksehjelp. Dette for å utnytte både lokaler, bane, utstyr og våre trenere i heltidsstillinger enda bedre. Dette avgjør vi i august når timeplanene for barna blir klare. Barna vil uansett være på ØHIL fra etter skoletid frem til 16.30. Ved behov kan vi ha tilsyn av barna frem til 17.

Vi kaller denne FFO’en for Telenor Xtra, som er konseptet som NFF har hatt gående i mange år. Alle spillerne som deltar vil også få treningstøy fra Telenor Xtra i prisen. Det vil ta litt tid da bestillingen må gjøres basert på påmeldingen.

Les mer om Telenor Xtra på NFFs sider her: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra/

Viktig!
Når det er skolefri (jfr skoleruta, så er det ikke FFO. I høstferien arrangerer vi fotballskole, og dette må man melde seg på som vanlig. 

På andre dager må man da melde seg på SFO de dagene det gjelder. Viktig at man da er tidlig ute hvis man vil melde seg på til SFO de aktuelle dagene.

Vi kommer tilbake til dette ang vinterferien, da det gjelder neste periode. 

Hvor er vi?

ØHILs klubbhus, Bispeveien 69 og på DNB Arena (oppvarmet kunstgress)

Kan jeg velge hvilke dager jeg vil? (Gjelder både akademiet og FFO)

Når man melder seg på, kan man velge dager i påmeldingen. Vi har imidlertid satt opp prioriterte dager, for å samle årskullene og for at vi kan styre trenerpersonalet vårt jevnt utover uka. Dette er det viktig at alle følger når man melder seg på.

For eksempel hvis en jente på J2012 vil delta én gang i uka, så er det torsdag. Vil hun delta to ganger, så er det torsdag og mandag.

Dersom du ikke har mulighet til å være med på prioritet én, så send en mail til bjorn.frode@ohil.no, så finner vi ut av det.

Det er mulig å velge en fjerde og femte dag, og da velger man selv hvilken dag det blir.

J2012: Pri 1: Torsdag. Pri 2: Mandag. Pri 3: Fredag

G2012: Pri 1: Tirsdag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Mandag

J2011: Pri 1: Mandag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Fredag

G2011: Pri 1: Torsdag. Pri 2: Mandag. Pri 3: Fredag

J2010: Pri 1: Mandag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Fredag

G2010: Pri 1: Tirsdag. Pri 2: Mandag. Pri 3: Torsdag

J2009: Pri 1: Tirsdag. Pri 2: Onsdag Pri 3: Fredag

G2009: Pri 1: Onsdag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Fredag

J2008: Pri 1: Mandag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Tirsdag

G2008: Pri 1: Onsdag. Pri 2: Mandag. Pri 3: Tirsdag

J2007: Pri 1: Torsdag. Pri 2: Tirsdag. Pri 3: Fredag

G2007: Pri 1: Mandag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Fredag

Dersom det foregår andre aktiviteter i SFO-tiden som kolliderer med dette, så gi gjerne beskjed.

Bussruter?

Dette settes opp når påmeldinger er kommet inn.

Priser

Periode uke 34 til og med uke 51 (man 19.aug til fre 20.des) = 17 uker når høstferien er tatt bort. Som dere ser blir det billigere per gang jo flere ganger man er med per uke.

Prisene er basert på antall reelle uker som barna får tilbud. Vi har tatt bort høstferien, og vi avslutter perioden når juleferien starter. Prisene er i tillegg lavere enn kommunens satser på SFO.

Vi har tidligere ikke tatt betaling for buss. Dette er det ingen andre aktører som gjør, og vi ser at denne busskostnaden totalt sett er såpass stor at vi tar 20 kr per gang for buss. Dette er imidlertid langt under enhetskostnaden til klubben.

FFOPris per ukeAnt ukerPris for periodenMånedlig trekk
En dag160172 720680
To dager300175 1001 275
Tre dager420177 1401 785
Fire dager520178 8402 210
Fem dager6001710 2002 550
AkademiPris per ukeAnt ukerPris for periodenMånedlig trekk
En dag135172 295574
To dager250174 2501 063
Tre dager350175 9501 488
Fire dager430177 3101 828
Fem dager500178 5002 125
BussPris per ukeAnt ukerPris for periodenMånedlig trekk
En dag201734085
To dager4017680170
Tre dager60171 020255
Fire dager80171 360340
Fem dager100171 700425

Økonomi skal aldri være et hinder for fotballdeltakelse. Dersom du sliter med å betale for deltakelse, send mail til bjorn.frode@ohil.no. Henvendelsene håndteres konfidensielt.

Avmelding, etterpåmelding eller endring?

Perioden er fra 19.august til 20.desember. Man trekkes forskuddsvis og automatisk den 19. i månedene aug, sept, okt og nov. Det betyr at man betaler for den neste måneden (fra den 19. til den 18.), og man er bundet i form av at betaling er gjort denne perioden.

Kan man si opp før perioden går ut?
Ja! Hvis man starter 19.august så har man betalt for de fire første ukene. Send en mail til bjorn.frode@ohil.no dersom man ikke vil fortsette, så stopper vi neste betaling som da ville vært 19.september.

Kan man melde seg på underveis?

Ja! Man kan melde seg på underveis og man velger da betaling for inneværende periode (hvis perioden akkurat har startet) eller kommende periode. Send en mail til bjorn.frode@ohil.no etter at du har meldt på for å sjekke at alt er gått greit.

Kan man endre dager?

Ja! Send en mail til bjorn.frode@ohil.no om hvilke dager du vil endre.

Kan man justere antall dager underveis i perioden?

Ja! Du melder da på barnet på nytt med alle dagene du ønsker, enten det er flere eller færre. Når påmeldingen er gjort vil du automatisk få muligheten til å gå inn på profilen din der du med et tastetrykk kan kansellere den opprinnelige påmeldingen. Send en mail til bjorn.frode@ohil.no for å sjekke at alt dette er gått greit. Hvis noen ved en feil betaler for mye, så refunderer vi beløpet umiddelbart.

Flere dager når sesongen er over

Kampene foregår for de fleste lagene frem til og med uke 42 (til søndag 20.okt). Vi vet at det er en del som ønsker å øke antall dager på FFO/akademi fra 21.oktober, siden kampene og lagstreningene er da ferdig. Dette er helt ok. Da er det veldig fint om dette gjøres rundt 25.september, slik at vi har litt tid på oss å planlegge personalet. Påmeldingen som skal gjelde fra 21.okt kan gjøres fra 20.sept.

Skattefradrag for FFO
Har du utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre ( tom. 5. klasse og høsten 6.klasse) , og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Fradrag er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første. Merk at opplysninger ikke sendes til Skattemyndighetene direkte, dvs. at man selv må legge inn dette i skattemeldingen.

Hvordan driver vi treningene sportslig?

Vi tilbyr barn fartsfylte treninger med mange ballberøringer i ulike spillvarianter kombinert med trygge og tydelige rammer. Hos oss skoleres gutter og jenter i konsentrasjon, disiplin, respekt, samhold og konkurranseferdighet. Vi ønsker å gi alle som liker å spille fotball muligheten til å forbedre seg i fotball, men enda viktigere er at vi utvikler gode samfunnsborgere.

Vi stiller krav til våre akademitrenere om smittende engasjement, positivitet og tydelig aktivitetsledelse.

Fotball er en svært allsidig og kompleks idrett. De fysiologiske arbeidskravene i fotball omfatter motorikk, akselerasjon, balanse, hurtighet, styrke og utholdenhet. Mentalt stimulerer fotball konsentrasjon, romforståelse og relasjonelle egenskaper som har stor overføringsverdi til skole og hverdagen for øvrig. Vi anbefaler lagidretten fotball for fysisk og mental fostring.

7-12 år er en motorisk gullalder, og barna lærer teknikk og koordinasjon raskt. På grunn av barns lette kropper og gode blodsirkulasjon, kombinert med et naturlig bevegelsesbehov, restituerer barn raskt og er som skapt for kortintervallaktivitet som fotball. Vi oppmuntrer til så mye aktivitet som lyst og timeplan tillater.

Det er for ordens skyld ingen belastningsmessig risiko forbundet med å kombinere akademi tre dager i uken med skolelagstrening og –kamp. Vær nøye med næringsrik mat og drikke mellom slagene dersom fotball på akademiet og med skolelaget faller på samme dag, så vil barna dra stor nytte av høy treningstoleranse og god motorikk ettersom de vokser.