Påmelding til Telenor Xtra/FFO og ØHIL-akademiet fra august 2019

Påmelding til FFO og ØHIL-akademiet for perioden fra mandag 19.august til og med fredag 20.desember kan nå gjøres her. Dette er 17 aktive uker da høstferien er fri.

Neste påmeldingsperiode er fra første skoledag i januar, og denne varer frem til påske (siste dag fredag 3.april).

Påmelding til ØHIL akademiet og Telenor Xtra /FFO

Vi følger skoleruta og har fri på dager der skolen har fri.

Øvrevoll Hosle fotball ønsker gutter og jenter 7-12 år (fra 2012 til og med 2007) velkommen til Telenor Xtra/FFO/akademi. Man kan velge om man vil delta på Telenor Xtra/FFO eller akademiet.

ØHIL Akademiet

Treninger kl 15-16.30 på DNB Arena.

For de som ikke har gåavstand til ØHILs anlegg på Hosle, tilbyr vi henting i buss.

FFO / Telenor Xtra

Vi gjorde en pilot etter påsken 2019 med fotballfritidsording (FFO) for 2009 og 2010 årgangene. Dette fikk vi svært god respons på. Fra 19.august 2019 får alle årganger fra 2012 til og med 2007 dette tilbudet.

Barna hentes i buss rett etter skoleslutt (med unntak av de som har gåavstand) og kjøres til ØHILs klubb. Her får de mat/drikke og leksehjelp før de trener kl 15-16.30.

For de elevene som er ferdig tidlig på skolen og kommer derfor til klubbhuset tidlig forsøker vi å få til trening først (kl 13.30-15) og deretter mat og leksehjelp. Dette for å utnytte både lokaler, bane, utstyr og våre trenere i heltidsstillinger enda bedre. Dette avgjør vi i august når timeplanene for barna blir klare. De vil uansett være på ØHIL fra etter skoletid frem til 16.30.

Vi kaller denne FFO’en for Telenor Xtra, som er konseptet som NFF har hatt gående i mange år. Alle spillerne som deltar vil også få treningstøy fra Telenor Xtra i prisen.

Les mer om Telenor Xtra på NFFs sider her: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra/

Viktig!
Når det er skolefri (jfr skoleruta, så er det ikke FFO. I høstferien arrangerer vi fotballskole, og dette må man melde seg på som vanlig. 

På andre dager må man da melde seg på SFO de dagene det gjelder. Viktig at man da er tidlig ute hvis man vil melde seg på til SFO de aktuelle dagene.

Vi kommer tilbake til dette ang vinterferien, da det gjelder neste periode. 

Hvor er vi?

ØHILs klubbhus, Bispeveien 69 og på DNB Arena (oppvarmet kunstgress)

Kan jeg velge hvilke dager jeg vil? (Gjelder både akademiet og FFO)

Når man melder seg på, kan man velge dager i påmeldingen. Vi har imidlertid satt opp prioriterte dager, for å samle årskullene og for at vi kan styre trenerpersonalet vårt jevnt utover uka. Dette er det viktig at alle følger når man melder seg på.

For eksempel hvis en jente på J2012 vil delta en gang i uka, så er det torsdag. Vil hun delta to ganger, så er det torsdag og mandag.

Dersom du ikke har mulighet til å være med på prioritet én, så send en mail til fotball@ohil.no, så finner vi ut av det.

Det er mulig å velge en fjerde og femte dag, og da velger man selv hvilken dag det blir.

J2012: Pri 1: Torsdag. Pri 2: Mandag. Pri 3: Fredag

G2012: Pri 1: Tirsdag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Mandag

J2011: Pri 1: Mandag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Fredag

G2011: Pri 1: Torsdag. Pri 2: Mandag. Pri 3: Fredag

J2010: Pri 1: Mandag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Fredag

G2010: Pri 1: Tirsdag. Pri 2: Mandag. Pri 3: Torsdag

J2009: Pri 1: Tirsdag. Pri 2: Onsdag Pri 3: Fredag

G2009: Pri 1: Onsdag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Fredag

J2008: Pri 1: Mandag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Tirsdag

G2008: Pri 1: Onsdag. Pri 2: Mandag. Pri 3: Tirsdag

J2007: Pri 1: Torsdag. Pri 2: Tirsdag. Pri 3: Fredag

G2007: Pri 1: Mandag. Pri 2: Torsdag. Pri 3: Fredag

Dersom det foregår andre aktiviteter i SFO-tiden som kolliderer med dette, så gi gjerne beskjed.

Bussruter?

Dette settes opp når påmeldinger er kommet inn.

Priser

Periode uke 34 til og med uke 51 (man 19.aug til fre 20.des) = 17 uker når høstferien er tatt bort. Som dere ser blir det billigere per gang jo flere ganger man er med per uke.

Prisene er basert på antall reelle uker som barna får tilbud. Vi har tatt bort høstferien, og vi avslutter perioden når juleferien starter. Prisene er i tillegg lavere enn kommunens satser på SFO.

Vi har tidligere ikke tatt betaling for buss. Dette er det ingen andre aktører som gjør, og vi ser at denne busskostnaden totalt sett er såpass stor at vi tar 20 kr per gang for buss. Dette er imidlertid langt under enhetskostnaden til klubben.

FFOPris per ukeAnt ukerPris for periodenMånedlig trekk
En dag160172 720680
To dager300175 1001 275
Tre dager420177 1401 785
Fire dager520178 8402 210
Fem dager6001710 2002 550
AkademiPris per ukeAnt ukerPris for periodenMånedlig trekk
En dag135172 295574
To dager250174 2501 063
Tre dager350175 9501 488
Fire dager430177 3101 828
Fem dager500178 5002 125
BussPris per ukeAnt ukerPris for periodenMånedlig trekk
En dag201734085
To dager4017680170
Tre dager60171 020255
Fire dager80171 360340
Fem dager100171 700425

Økonomi skal aldri være et hinder for fotballdeltakelse. Dersom du sliter med å betale for deltakelse, send mail til fotball@ohil.no. Henvendelsene håndteres konfidensielt.

Hvordan driver vi treningene sportslig?

Vi tilbyr barn fartsfylte treninger med mange ballberøringer i ulike spillvarianter kombinert med trygge og tydelige rammer. Hos oss skoleres gutter og jenter i konsentrasjon, disiplin, respekt, samhold og konkurranseferdighet. Vi ønsker å gi alle som liker å spille fotball muligheten til å forbedre seg i fotball, men enda viktigere er at vi utvikler gode samfunnsborgere.

Vi stiller krav til våre akademitrenere om smittende engasjement, positivitet og tydelig aktivitetsledelse.

Fotball er en svært allsidig og kompleks idrett. De fysiologiske arbeidskravene i fotball omfatter motorikk, akselerasjon, balanse, hurtighet, styrke og utholdenhet. Mentalt stimulerer fotball konsentrasjon, romforståelse og relasjonelle egenskaper som har stor overføringsverdi til skole og hverdagen for øvrig. Vi anbefaler lagidretten fotball for fysisk og mental fostring.

7-12 år er en motorisk gullalder, og barna lærer teknikk og koordinasjon raskt. På grunn av barns lette kropper og gode blodsirkulasjon, kombinert med et naturlig bevegelsesbehov, restituerer barn raskt og er som skapt for kortintervallaktivitet som fotball. Vi oppmuntrer til så mye aktivitet som lyst og timeplan tillater.

Det er for ordens skyld ingen belastningsmessig risiko forbundet med å kombinere akademi tre dager i uken med skolelagstrening og –kamp. Vær nøye med næringsrik mat og drikke mellom slagene dersom fotball på akademiet og med skolelaget faller på samme dag, så vil barna dra stor nytte av høy treningstoleranse og god motorikk ettersom de vokser.

Skattefradrag for FFO
Har du utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre ( tom. 5. klasse og høsten 6.klasse) , og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Fradrag er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første. Merk at opplysninger ikke sendes til Skattemyndighetene direkte, dvs. at man selv må legge inn dette i skattemeldingen.