Parkerings-situasjonen 15. mars


Sent søndag kveld (14. mars) vil parkeringsplassen på Hosle bli stengt for parkering, både for skolen og ØHIL. Hele mandagen er avsatt til å montere modulene som blir den nye paviljongen for Hosle skole.

For dere som har aktiviteter mandag 15. mars, oppfordrer vi til å ikke benytte bil. Eventuelt må alternative parkeringsmuligheter i området benyttes.