Planlegging av innsamlingsaksjonen kan starte!

Prosjektet ØHIL Idrettspark er et viktig steg videre

Hovedstyret i ØHIL vedtok 16.02.17 at prosjektet ØHIL Idrettspark kan starte planleggingen av innsamlingsaksjonen. Dette er et viktig vedtak i veien videre mot kunstis og kunstgress på Hoslebanen. For å lykkes med innsamlingsaksjonen er det avgjørende at hele klubben står bak, og spesielt hovedstyret, administrasjonen, fotball og bandy må sammen fronte dette i aktuelle media.

Innsamlingen vil skje i perioden april-juni 2017, nærmere datoer og mål for innsamlingen kommer når planleggingen er kommet videre.

Innsamlingsaksjonen skal være veldig godt planlagt, treffende og med åpenhet om kostnader. Prosjektgruppen skal derfor i tiden fremover jobbe frem et konseptgrunnlag med god informasjon om prosjektet og alt innhold. Det vil bli publisert her fortløpende ettersom det blir klart.

Etter gjennomgang av status på innsamlingsaksjonen etter 20.juni.17 vedtar hovedstyret om prosjektet skal søkes inn i anleggsplanen 2019-2022.

Hele protokollen fra hovedstyremøte ligger her