Prosjekt Hoslebanen – kunstis og kunstgress!

Vi trenger din hjelp! Meld interesse i dag! - Uten deg blir det ingen kunstis på Hosle

Vi trenger din hjelp! Meld interesse i dag! – Uten deg blir det ingen kunstis på Hosle

ØHIL Fotball og ØHIL Bandy har gått sammen og fått godkjenning fra hovedstyret til å jobbe videre med kunstgress/kunstisprosjektet. Dette er den viktigste anleggsutviklingen i ØHIL sin historie og for bandygruppen er det på sikt er et være eller ikke være. Vi trenger personer som kan hjelpe oss. Meld interesse ved å kontakte oss på bandy@ohil.no

Alle oppfordres til å møt opp på infomøte kunstisprosjekt tirsdag 13.12.16 på klubbhuset kl 20.00!

Mer informasjon:

Endelig er vår mulighet kommet, hovedstyret har vedtatt at vi får lov å jobbe videre med et kunstis og kunstgress prosjekt på Hoslebanen. Dette er vår sjanse og den starter nå! For å lykkes trenger vi alle mann til årene, det vil være mye arbeid, men det er verdt det. Du kan være med å skape en ny idrettsarena på Hoslebanen som vil glede barn, unge og gamle i mange mange år fremover både sommer og vinter!

Litt om bakgrunnen (protokoller finnes på www.ohil.no :

  • 27.08.15 ekstra ordinært årsmøte stemte ned forslagene som var fremmet om endring av Hoslebanen, forslagen var ikke tilfredsstillende for begge idretter.
  •  15.10.15 Bandy informerer AU om at vi ønsker å jobbe med et prosjekt for kunstis og kunstgress på Hoslebanen.
  •  14.01.16 Bandy legger frem sin behovs og lokaliseringsanalyse for innstilling i AU om å starte utredning.
  •  21.1.2016 Hovedstyret gir grønt lys til å starte utredningsarbeidet
  •  27.10.2016 Utredningsrapporten lagt frem og diskutert i hovedstyret
  • 03.11.2016 Utredningsrapporten lagt frem og diskutert i Anleggsutvalget som innstiller til hovedstyret at prosjektet kan gå videre.

Målet er å sende inn en søknad 1.november 2017, og at vi får støtte til å bygge anlegget i perioden 2019-2022.

Det er nå vedtatt en rekke punkter og frister som vi må jobbe etter. Det første og viktigste er å lage en prosjektgruppe som kan jobbe med forskjellige deler av prosjektet. Der trenger vi din hjelp!

  1. ØHIL bandy må opprette en prosjektgruppe med en leder, og avklare mulige ressurspersoner fra ØHIL fotball. HS styreleder Skule Ingeberg vil delta i denne prosjektgruppen. Prosjektgruppen skal være på plass senest innen 15. Desember 2016

Til denne prosjektgruppen må vi ha personer som har tid og mulighet til å legge ned litt arbeid, men ikke minst gjennomføring og organisering. Prosjektgruppen trenger følgende:

Leder  – styre gruppen, tidsplan og fordeling av oppgaver

Kommunikasjon og markedsføring – lage en plan og gjennomføring for hvordan vi kan skaffe inntekter kommunisere prosjektet for å skape engasjement ( her trenger vi flere personer)

Økonomisjef – ansvar for økonomien i prosjektet og at tallene henger sammen ( vi har et stort grunnlag fra før, så det handler mest om kvalitetssikring og hva som mangler for å komme i mål)

Tekniske spesifikasjoner – jobbe med selve anlegget, og hva som må med, koordinere med fotball i forhold til behov

Koordinator – Skrive selve søknaden, fylle med med info fra andre grupper og lage en ferdig søknad ( vi har maler og oppsett klart)

Vi trenger altså en 4-5 personer som kan være med i gruppen, mye informasjon er på plass og vi trenger som kan bruke denne og gjøre noe med den. Alt som er gjort til nå vil bli nøye gjennomgått.

Håper du kan være med! Mer informasjon vil komme når prosjektgruppen er på plass.