Prosjektet – kunstis og kunstgress


Det er nå eller aldri. Skal vi sikre skøyteis i fremtiden, både for organisert og uorganisert aktivitet, og få et flott kunstgress på Hoslebanen så er det nå toget går. Vi må legge alle kort på bordet, brette opp ermene og gi full gass! Det har allerede vært jobbet i mange år i interne grupper i klubben og nå endelig presenterer vi planen.

Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for å skape aktivitet. Endelig er klubben samlet i et felles ønske for hvordan Hoslebanen skal se ut fremtiden. Prosjektet består av en anleggsforbedring for de to primæridrettene som bruker banen, fotball- og bandygruppen. Prosjektet kan også gi langrenn- og hoppgruppen bedre forhold. I tillegg vil forbedringen kommet skolene og nærmiljøet til gode!

Prosjektet vil gi en anleggsforbedring til nesten 90% av ØHIL sin utøvere. Det er 88 % som enten er på idrettskolen, spiller fotball eller bandy i tillegg til andre idretter. Kun 9% av klubben utøvere driver bare med håndball, og kun 3% driver bare med Langrenn. Denne idrettsflaten vil altså hjelpe nesten 90% av alle utøverne våre!

Gjennom gode prosesser i klubbens anleggsutvalg og hovedstyret kan vi nå med stolthet vise frem en felles plan for Hoslebanen. Det er tatt hensyn til alle idretter og alle har vært inkludert i prosessen. Derfor er vi nå svært glade for å realisere prosjekt ØHIL Idrettspark 2020 – Hoslebanen kunstgress, kunstis og kunstsnø.

For å komme å mål med prosjektet er det finansiering som er den store nøkkelen. Vi er avhengig av tippemidler (så spill via norsk tipping og knytt grasrotandel til ØHIL), vi er avhengig av kommunal støtte, men viktigste av alle – vi er avhengig av din hjelp!!

I kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser for perioden 2007-2010 lå kunstis på Hoslebanen på langtidsplanen. Planen inneholder handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet i 2007-2010.

Bærum Kommune jobber med temaplaner som går over fire år. På temaplanen for 2007-2010 stod kunstis på Hosle på uprioritert liste med kommentaren, «Ikke vurdert som behov innenfor planperioden». Den uprioriterte langtidsplanen har en horisont på 10-12 år dvs 2017-2022, men søknaden er ikke fornyet.

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for perioden vi er i nå, 2015 – 2018 inneholder også et strategidokument med anleggs og aktivitetsplan. Det ligger ikke Hoslebanen med kunstis.

Vårt mål er nå å lage en ny søknad for et kunstis og kunstgressanlegg med bruk av overskuddsnø til skileik og hoppbakken på Hoslebanen som skal inn på den prioriterte listen i perioden 2019-2022. Fremdriften ser derfor slik ut: