Protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet

Torsdag 27. august vedtok det ekstraordinære årsmøtet i ØHIL at klubben ikke skulle jobbe videre for et kombinert kunstgress/kunstisanlegg, og heller ikke legge kunstgress for islegging om vinteren.

Hovedstyret, anleggsutvalget og ØHILs idretter vil i tiden som kommer jobbe videre med hva dette vedtaket betyr på kort og lang sikt.

ØHIL har fortsatt noen aktive prosjekter i planen 2015-2018, deriblant en utvidelse av klubbhuset. Hovedstyret ønsker uavhengig av det ekstraordinære årsmøtet å arbeide videre med dette prosjektet. Det samme gjelder utvidelsen av garasjen (for lagring).

Vi har fått tillatelse til å bygge tribune ved grusbanen, men dette er noe som ikke vil bli prioritert i tiden som kommer.

Protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet ligger her.