Referat årsmøte ØHIL Fotball 2021

Ca 30 medlemmer deltok på ØHIL Fotballs årsmøte 7.mars 2022. Referat, presentasjon og årsmelding ligger som linker nedenfor. Tusen takk til alle som deltok!

Link til Referat

Link til Årsberetning

Link til Presentasjon