Refleksorientering på Idrettsskolen

Denne uken stod både refleksorientering, hopp og hjørnefotball (inne) på agendaen til Idrettsskolen. I disse koronatider er det en liten kabal som skal løses for å overholde retningslinjene fra kommunen for å gjennomføre så trygg aktivitet som mulig.

Idrettsskolen er delt inn i fire grupper som nå skal rullere på de nevnte aktivitetene i november-ukene.

Refleksorientering ble gjennomført på Sauejordet, og orienteringsløypen var lagt opp som en stjerneformasjon med et samlingspunkt ca. i midten av stjernen (tent fakkel). Den gruppen som var der i går ble delt i to og barna gikk ut i hver «stråle» på stjernen for å lete etter en refleks som hang høyt eller lavt? Det var også lagt opp til et lite puslespill og en hovedoppgave ved avslutningen (røper ikke mer da de øvrige gruppene skal ha refleksorientering etter hvert). Refleksorientering var litt skummelt da det var mørkt, men veldig gøy sa barna.

En av gruppene hadde hjørnefotball inne i gymsalen, og de to siste gruppene var i aksjon i hoppbakken. Det var spente barn som stod på hoppsletta med skiene sine og fikk innføring i skihoppens miniverden av Rolf Hennum. Det hoppes på plast med vanntilførsel for å få god gli, og det er viktig at alt av gammelt klister er fjernet fra skiene før barna setter utfor. Barna startet med å renne ned unnarennet, men flere av barna våget seg opp i hopptårnet og startet fra bommen ila økten. Hver gruppe får to økter i hoppbakken denne høsten, og flere økter – forhåpentligvis på snø til vinteren.