Rekruttering – livsnerven til idretten

ØHIL Bandy er stolte over at 5 spillere fortsetter med bandy i Bergen og Trondheim kommende sesong.

Livslang idrett er et av de strategiske målene til Norges Idrettsforbund. Det betyr blant annet at å delta i den aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle gjennom hele livet. ØHIL har en modell for nettopp dette.

Rekrutteringen til bandygruppen starter gjennom klubbens fellesprogram Allidrett som inneholder gruppene Microgym (3 og 4 åringer), Barneidrett (5 åringer) og Idrettsskolen (6 åringer) gjennom disse fire årene er de yngste barna innom alle ØHIL idretter og lærer klubben å kjenne. Her er også foreldrenes første møte med klubben og rekruttering av foreldre er like viktig som barna.

Bandyskolen er første rene rekrutteringen for bandygruppen her ønsker vi å etablere årganger over 50 utøvere og minst like mange foreldre. Det kreves frivillighet, egeninnsats og bidrag fra foreldre for å få idrettslaget til å fungere. Det viktigste med bandyskolen er å lære å gå på skøyter gjennom lek og mestring. Vi ser at mange finner gleden i å ha en kortreist vinteridrett som byr på lek og moro på isen.

Det legges ned mye tid og krefter for å få en god bandyskole, og foreldrene som bistår er ekstremt verdifullt for å danne grunnlaget for livslang idrett. I bandygruppen har vi nå for første gang på mange år etablert et Old Boys lag (over 35 år) og det finnes også en veteran klasse i bandy.

Et av ØHIL Bandy sine viktigste mål er å ha lag i alle årganger fra bandyskolens 7 åringer til de som er over 50 år i veteranklassen.

Ungdomstiden er en periode der de fleste idrettsgrener opplever frafall, men også her det tiltak som kan gjøres. Mange slutter med idrett det året de er i militæret, og her er det svært viktig at klubbene jobber med å hente folk tilbake når tjenesten for Norge er ferdig.

Bergen Bandy

Studietiden kommer fort og mange tror de må slutte med bandy for å studere. I bandymiljøet er vi så heldig å ha gode tilbud som kan kombineres med studier. Både i Bergen og Trondheim er det seniorlag for studenter og i ØHIL er vi veldig opptatt av at våre spillere er klar over, og blir oppfordret til å melde overgang til Bergen eller NTNUI hvis de flytter dit.

Det vi har sett er at spillere som fortsetter å spille gjennom studietiden har mye større sannsynlighet for å fortsette med bandy når de flytte tilbake. De fleste flytter tilbake etter studiene, og da må klubbene fange dem opp igjen.

NTNUI Bandy

Kommende sesong har Per Kristian Salveson (a-laget), Daniel Nyvoll (b-laget), Johan Braaten (b-laget) alle meldt overgang til Bergen Bandy. Endre Tveiten (a-laget) og Erlend Skredsvig (a-laget) har meldt overgang til NTNUI Bandy. ØHIL er stolte over å sende 5 ØHIL spillere til nye lag. Vi vet at sjansen for at disse fortsetter med bandy etter studiene er stor! Lykke til med en ny sesong!

Med en god bandyskole, tett oppfølging av foreldre, lag i alle årganger og tilbud om bandy i studiene er alt lagt til rette for livslang idrett.