Respektere banens åpningstider

Det er gledelige at det er så mye aktivitet på våre anlegg. Imidlertid er det viktig å resepktere åpningstidene som er avtalt mellom klubben og naboer.

I sommermånedene hjelper det ikke om lyset slås av på kvelden fordi det er like lyst, og det gir muligheter for samlinger av folk.

Det er ikke tillat å være på anlegget uansett hva som gjøres etter stengetid.

Det har vært hærverk, forsøpling, knuste glass og brenning av kunstgress på våre anlegg. Dette er veldig synd for de mange som benytter seg av anlegget, og det er mye ressurser som ligger bak alle våre anlegg.

ØHIL Fotball har nå satt opp vakter, og vakten vil ha på vest som uniform. Info om instruksen til vakten henger i mediatårnet på Hosle.

Instruksen gjentas her:

Instruks vakthold

ØHIL har vakter som ser til at det ikke er folk på anlegget etter stengetid.

Det er viktig å respektere banens åpningstider da dette er en avtale mellom klubben og naboene.

Ballbingen har samme åpningstider som Hosle kunstgress (niern)

Stengetider Ferd Arena Hosle, Jarmyra og Eikeli:
Mandag-torsdag: 2200
Fredag: 2000
Lørdag: 1800
Søndag: 2200

Stengetider Hosle kunstgress (niern) og ballbingen):
Mandag-torsdag: 2130
Fredag: 1900
Lørdag: 1700
Søndag: 1900

Dersom det oppstår problemer, så kontakt politiet på 02800 eller 112 ved akutt behov.  

Ved spørsmål kontakt

Sverre Nordby (daglig leder) på 90 55 59 34

Bjørn Frode Strand (sportssjef) på 92 81 78 90