Retningslinjer for Hoslehallen

Her finner du retningslinjene for Hoslehallen.

Kamper i Hoslehallen

 • – Er du syk, holder du deg hjemme!
 • – Alle besøkende til Hoslehallen skal registreres. Det er hengt opp QR-koder rundt omkring på anlegget som sender deg til vår informasjonsside. Registrering gjøres ved å klikke seg inn på «Korona – Registrering av besøkende».
 • – Alle spillere og lagledere til og med 12-årsserien skal registreres utenom kamprapport. Dette gjøres i forkant av kamp og sendes på mail til tobias@ohil.no eller skrives ut og leveres til sekreteriatet.
 • – Alle besøkende på tribunen skal holde én meter avstand. Dette gjelder også familie.
 • – For å overholde 1-meters regelen kan vi maksimalt ta inn 60 publikummere på tribunen av gangen. Vi ber derfor lagene om å informere tilskuere om å ha forståelse for dette og ikke la frustrasjonen over full tribune gå utover vår kampvert.
 • – Det er egen inngang for spillere og publikum. Publikumsinngangen er oppe, mens spillerinngangen er nede.
 • – Garderobene skal kun benyttes til skifting og vi ber om at lagene ikke bruker «unødvendig tid» i de tre garderobene vi har til disposisjon.
 • – Vi vil fortløpende vurdere åpning av kiosken, men den holdes per nå stengt.

Trening i Hoslehallen

 • – Er du syk, holder du deg hjemme!
 • – Det oppfordres til at utøvere og trenere/ansvarlig vaker hendene godt før de ankommer hallen. Alle bruker antibac før og etter økt.
 • – Det er ikke tillatt å bruke garderobene ved trening.
 • – Trening i Hoslehallen tillates med inntil maksimalt 20 utøvere i hver gruppe.
 • – Det tillates at inntil to grupper á 20 utøvere trener i hallen samtidig dersom de to gruppene holdes adskilt.
 • – Alle økter avsluttes fem (5) minutter før oppsatt tid slik at vi får flytende overganger mellom gruppene.
 • – Den ansvarlige skal ha kontroll over alle deltakere til øktene og kunne vise tilbake til gjennomført økt ved en senere anledning. Dette er for smittesporing dersom det mot formodning skulle forekomme smitte i en av gruppene våre.