Retningslinjer for Hoslehallen

Her finner du retningslinjene for Hoslehallen.

Informasjon fra Bærum Kommune:

https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/idrettsanlegg-svommehaller-og-bad/

Trening

 • – Det er tillatt at barn og unge under 20 år kan delta på trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne.
 • – Er du syk, holder du deg hjemme!
 • – Det oppfordres til at utøvere og trenere/ansvarlig vasker hendene godt før de ankommer hallen. Alle bruker antibac før og etter økt.
 • – Det tillates trening med inntil 20 utøvere per gruppe og maksimalt 2 grupper i hallen samtidig. Gruppene skal så langt det lar seg gjøre holdes adskilt før, under og etter økt.
 • – Det er en sterk anbefaling om å ikke bruke vestene som ligger i hallen og heller oppfordre utøverne til å ha med 2 ulike fargede t-skjorter.
 • – Lagledere skal til enhver tid holde minimum 1 meters avstand til hverandre og utøvere.
 • – Utøverne skal ved start, pauser og avslutning på treningene holde 1 meter avstand.
 • – Alle økter avsluttes fem (5) minutter før oppsatt tid slik at vi får flytende overganger mellom gruppene.
 • – Gruppen som er ferdig å trene benytter utgang normal utgang, mens neste lag benytter dør fra garderobene.
 • – Den ansvarlige skal ha kontroll over alle deltakere til øktene og kunne vise tilbake til gjennomført økt ved en senere anledning. Dette er for smittesporing dersom det skulle forekomme smitte i en av gruppene våre.

Kamper i Hoslehallen

NB! Det er fra og med 6. november ikke tillatt med kamper

 • – Er du syk, holder du deg hjemme!
 • – Alle besøkende til Hoslehallen skal registreres. Det er hengt opp QR-koder rundt omkring på anlegget som sender deg til vår informasjonsside. Registrering gjøres ved å klikke seg inn på «Korona – Registrering av besøkende».
 • – Alle spillere og lagledere til og med 12-årsserien skal registreres utenom kamprapport. Dette gjøres i forkant av kamp og sendes på mail til tobias@ohil.no eller skrives ut og leveres til sekreteriatet.
 • – Alle besøkende på tribunen skal holde én meter avstand. Dette gjelder også familie.
 • – Fra og med 01.10 er det kun 25 plasser på tribunen. Dette for å etterkomme kravet om maksimalt 50 deltakere per arrangement. Dette betyr maksimalt 1 person per utøver.
 • – Det er egen inngang for spillere og publikum. Publikumsinngangen er oppe, mens spillerinngangen er nede.
 • – Garderobene skal kun benyttes til skifting og vi ber om at lagene ikke bruker «unødvendig tid» i de tre garderobene vi har til disposisjon(Dette gjelder ikke kortbaneserie. Under kortbaneserien ønsker vi at lagene oppbevarer seg i garderobe eller ute mellom kampene).
 • – Vi vil fortløpende vurdere åpning av kiosken, men den holdes per nå stengt.