Retningslinjer for Hoslehallen

Her finner du retningslinjene for Hoslehallen.

Informasjon fra Bærum Kommune:

https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/

Trening i Hoslehallen

 • – Alle lag over 20-årsklassen må umiddelbart stenge ned aktiviteten.
 • – Er du syk, holder du deg hjemme!
 • – Det oppfordres til at utøvere og trenere/ansvarlig vasker hendene godt før de ankommer hallen. Alle bruker antibac før og etter økt.
 • – Det er ikke tillatt å bruke garderobene ved trening.
 • – Trening i Hoslehallen tillates med inntil maksimalt 20 utøvere i hver gruppe.
 • – Det tillates at inntil to grupper á 20 utøvere trener i hallen samtidig dersom de to gruppene holdes adskilt.
 • – Lagledere skal til enhver tid holde minimum 1 meters avstand til hverandre og utøvere.
 • – Alle som oppholder seg i hallen/gymsalen innendørs fra og med 20 år, som ikke er utøver (trener/lagleder/støtteapparat), skal bruke munnbind dersom 1 meter avstand ikke kan overholdes.
 • – Utøverne skal ved start, pauser og avslutning på treningene holde 1 meter avstand.
 • – Alle økter avsluttes fem (5) minutter før oppsatt tid slik at vi får flytende overganger mellom gruppene.
 • – Gruppen som er ferdig å trene benytter utgang på motsatt side av inngangen (tre store dører).
 • – Den ansvarlige skal ha kontroll over alle deltakere til øktene og kunne vise tilbake til gjennomført økt ved en senere anledning. Dette er for smittesporing dersom det mot formodning skulle forekomme smitte i en av gruppene våre.

Kamper i Hoslehallen

NB! Det er fra og med 6. november ikke tillatt med kamper

 • – Er du syk, holder du deg hjemme!
 • – Alle besøkende til Hoslehallen skal registreres. Det er hengt opp QR-koder rundt omkring på anlegget som sender deg til vår informasjonsside. Registrering gjøres ved å klikke seg inn på «Korona – Registrering av besøkende».
 • – Alle spillere og lagledere til og med 12-årsserien skal registreres utenom kamprapport. Dette gjøres i forkant av kamp og sendes på mail til tobias@ohil.no eller skrives ut og leveres til sekreteriatet.
 • – Alle besøkende på tribunen skal holde én meter avstand. Dette gjelder også familie.
 • – Fra og med 01.10 er det kun 25 plasser på tribunen. Dette for å etterkomme kravet om maksimalt 50 deltakere per arrangement. Dette betyr maksimalt 1 person per utøver.
 • – Det er egen inngang for spillere og publikum. Publikumsinngangen er oppe, mens spillerinngangen er nede.
 • – Garderobene skal kun benyttes til skifting og vi ber om at lagene ikke bruker «unødvendig tid» i de tre garderobene vi har til disposisjon(Dette gjelder ikke kortbaneserie. Under kortbaneserien ønsker vi at lagene oppbevarer seg i garderobe eller ute mellom kampene).
 • – Vi vil fortløpende vurdere åpning av kiosken, men den holdes per nå stengt.