Retningslinjer for trening og kamp – ØHIL Håndball

Her finner du retningslinjene for Hoslehallen.

Informasjon fra Bærum Kommune:

https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/idrettsanlegg-svommehaller-og-bad/

Trening

 • – Det er tillatt med innendørs aktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper á 20 stk. I Hoslehallen er det plass til 2 «grupper» av gangen så lenge disse holdes adskilt under hele økten.
 • – Er du syk, holder du deg hjemme!
 • – Alle økter avsluttes fem (5) minutter før oppsatt tid og gruppen benytter hoveddør ut til gangen og videre ut av anlegget.
 • – Neste gruppe benytter inngangen fra garderobene.
 • – Den ansvarlige skal ha kontroll over alle deltakere til øktene og kunne vise tilbake til gjennomført økt ved en senere anledning. Dette er for smittesporing dersom det skulle forekomme smitte i en av gruppene våre.

Kamper i Hoslehallen

NB! Det er fra og med 6. november ikke tillatt med kamper

 • – Er du syk, holder du deg hjemme!
 • – Alle besøkende til Hoslehallen skal registreres. Det er hengt opp QR-koder rundt omkring på anlegget som sender deg til vår informasjonsside. Registrering gjøres ved å klikke seg inn på «Korona – Registrering av besøkende».
 • – Alle spillere og lagledere til og med 12-årsserien skal registreres utenom kamprapport. Dette gjøres i forkant av kamp og sendes på mail til tobias@ohil.no eller skrives ut og leveres til sekreteriatet.
 • – Alle besøkende på tribunen skal holde én meter avstand. Dette gjelder også familie.
 • – Fra og med 01.10 er det kun 25 plasser på tribunen. Dette for å etterkomme kravet om maksimalt 50 deltakere per arrangement. Dette betyr maksimalt 1 person per utøver.
 • – Det er egen inngang for spillere og publikum. Publikumsinngangen er oppe, mens spillerinngangen er nede.
 • – Garderobene skal kun benyttes til skifting og vi ber om at lagene ikke bruker «unødvendig tid» i de tre garderobene vi har til disposisjon(Dette gjelder ikke kortbaneserie. Under kortbaneserien ønsker vi at lagene oppbevarer seg i garderobe eller ute mellom kampene).
 • – Vi vil fortløpende vurdere åpning av kiosken, men den holdes per nå stengt.