Rollebeskrivelser ØHIL Fotball


Oppstartsansvarlig (Anders)

 • Årgangsleder for G/J 5/6/7 år
 • Organisering, påmelding og arrangement av OBOS Miniliga
 • Rekruttere spillere
 • SFO-fotball
 • Skolere trenere og organisere/gjennomføre økter
 • Skaffe riktig type foreldre i roller rundt lagene

Fotballkoordinator (Anders)

 • FIKS, Kampbooking, Omberamming, Seriepåmelding, Treningstider
 • Arrangement. Planlegge og gjennomføre cuper/fotballskoler
 • Holde hjemmeside oppdatert, oversiktlig og ryddig
 • Sørge for at vi får innhentet treningsavgift

Kvalitetsklubbansvarlig (Håvard)

 • Følge opp kvalitetsklubb-krav
 • Sørge for å starte prosess med sertifisering/re-sertifisering
 • Delta på samlinger/møter for kvalitetsklubb-konseptet
 • Delegere ansvarsområder til klubbens ledere på krav vi må forbedre/endre

Media-/markedsansvarlig (Håvard)

 • Fornye og følge opp klubbens samarbeidspartnere
 • Markedsføre klubben og damelaget
 • Ansvarlig for ekstern kommunikasjon i nettsidenyheter og på SoMe-kanaler.

Fair-play ansvarlig (Håvard)

 • Følge opp at klubben har et fair-play tema hvert år
 • Følge opp samarbeidet vårt med ReddBarna
 • Delta på kretsens Fair play-samlinger

Akademiansvarlig (Lotte)

 • Administrere påmeldinger og all logistikk
 • Sette opp personal tilpasset ulike målgrupper
 • Sørge for at alle trenerne vet hva de skal gjøre og kommuniserer med trenerveileder som sikrer best mulig kvalitet
 • Har tett dialog med skolene for best mulig samarbeid
 • Sørge for rød tråd i faglig innhold og felles rammer for økta

Utviklingssjef jenter (Zeid)

 • Lede jenter 13-19 elite, som omhandler de fremste jentene i ungdomsavdelingen
 • Optimalisere utviklingsløpet til talentfulle spillere i egen klubb samt i tilhørende region
 • Sørge for best mulig overgang fra u-avdelingen til A-laget
 • Delta på feltet som spillerutvikler for klubbens fremste talenter
 • Veilede trenere i egen klubb samt bidra til kompetanseheving i definerte samarbeidsklubber
 • Ha tett dialog med krets og landslag
 • Spillerlogistikk

Trenerveileder (Felix)

 • Utvikle, oppdatere og forankre vårt planverk (sportsplan og fagplaner)
 • Planlegge og gjennomføre trenersamlinger
 • Følge opp trenere i alle årskull på planverket
 • Ha oversikt over utdannelse og alle kurs hos trenere i klubben og plan for videre kursing

Dommeransvarlig (Anders)

 • Arrangere både dommerkurs og klubbdommerkurs i regi ØHIL/Krets
 • Sørge for å tilfredsstille behovet til klubb/krets når det gjelder antall dommere
 • Rekruttere nye dommere og ivareta de som allerede har kurs
 • Arrangere erfaringsutviklinger for dommere
 • Ha ansvar for dommerbetalinger
 • Dialog med krets

Årshjul dommere:

 • Januar: Åpne påmelding til dommerkurs klubb og krets
 • Februar: Gjennomføre dommerkurs
 • April: Sette opp dommerlister
 • Mai: Erfaringsutvikling/samling for dommere
 • September: Erfaringsutvikling/samling for dommere
 • Oktober: Sesongoppsummering med dommere

Utstyrsansvarlig (Erlend)

 • Sørge for at alle lag har utstyr til trening og kamp
 • Sørge for gode rutiner og orden med utstyr i alle boder og på alle baner
 • Sørge for drakter til alle lag
 • Sørge for klær til alle trenere