Rune Feltman og Eivind Thorne utnevnt som æresmedlemmer


Det henger svært høyt å få utmerkelsen «æresmedlem» i ØHIL. Etter at Øvrevoll Ballkubb og Hosle idrettslag slo seg sammen i 2007 er det bare 3 personer som fram til i år har fått denne tittelen.

Eivind og Rune fikk sine utnevnelser på ØHILs årsmøte tidligere i år, og har nå fått sine velfortjente troféer. De har begge hatt en stor innvirkning på der ØHIL er i dag.

Eivind har vært primus motor i ØHIL bandy i en årrekke, blant annet som styreleder. Gjennom dette vervet har han ledet avdelingen fra en vaklende økonomi og til en godt drevet gruppe slik vi kjenner den i dag. Dette har gitt utslag i sportslig utvikling og vekst i medlemstall. Men styrevervet er peanuts i forhold til det han har lagt ned av tid og krefter for å få realisert ØHIL idrettspark. Drømmeanlegget som står klart i år hadde IKKE blitt realisert uten Eivinds kroniske ståpå-vilje og evnen til å aldri gi opp. Her har det vært mange fartsdumper i veien som Eivind på forunderlig vis har fått manøvrert skuta unna. Mange gleder seg til høsten nå, og det er takket være Eivind!

Rune Feltman har vært i ØHIL i hele livet, og i tillegg besørget for 4 aktive barn i klubben (med noe assistanse i heimen). Dette har gitt han en unik innsikt i hva som rører seg både på grasrota og i tretoppene på en måte ingen andre har kunnet. Denne erfaringen har bidratt sterkt i utviklingen av den klubben ØHIL er blitt i dag; en klubb som er svært veldrevet, med gode systemer og det på medlemmenes premisser. Rune har vært en drøm og et mareritt å ha i hovedstyret siden 2013. Han har alltid vært best forberedt, og hatt de utfordrende spørsmålene på lur. Dette har sikret svært god styrebehandling av sakene, noe som åpenbart har vært helt sentralt i utviklingen av klubben. Med en stor andel av fortjeneste til unge Feltman står nå ØHIL rustet til en rivende utvikling i årene som kommer.

Tusen takk for innsatsen så langt til begge, og gratulerer med utnevnelsen som æresmedlemmer!

Tidligere utnevnelser:
Harald Joa (2020)
Lars Fredenlund og Rolf Hennum (2018)