Rutiner for utstyr i ØHIL Fotball

Med 1600 aktive fotballspillere, rundt 130 lag og en stor mengde med trenere, lagledere og andre bidragsytere, er det viktig å ha et godt system for hvordan vi håndterer utstyr i ØHIL Fotball.

Last ned denne pdf’en vedrørende rutinene i september og oktober 2022.

Utstyr i boder

Ofte stilte spørsmål og svar:

Hvorfor en felles løsning i stedet for at alle får et sett med baller, vester og kjegler?

Det har selvsagt noen fordeler med dette også, da man får et eierskap til sitt utstyr. Likevel mener ulempene veier tyngre enn fordelene.

– Ballene oppbevares i garasjer/boder hjemme hos trener/lagleder og blir glemt eller blir liggende. Ofte legges det i kalde garasjer, og da blir ballene ødelagt.

– Hvis ballene brukes av ett lag, så er det flere baller i omløp, og det er dårlig for miljøet. Sambruk mener vi er mer effektivt.

– Trenerne kommer oftere til ferdig utstyr.

– Det er kort vei fra utstyrsbod til treningsted.