Rydding av anlegg – Gi 5 minutter av din tid

ØHIL fotball har mange flotte anlegg, og nye er under planlegging. Sammen må vi ta ansvar for orden!

En del av ansvaret vi har ved å ha flotte anlegg, er å ta vare på disse. Den kommende uken kaster vi oss på rydde-bølgen som feier over landet og oppfordrer (og forventer) at alle gjør en innsats. GI 5 MINUTTER AV DIN TID!

Rundt alle våre baner er det mye søppel som har kommet fram etter vinteren. Noe av dette er fra våre egne grupper/lag og noe er fra uorganiserte grupper (og den siste tiden: fra russens feiringer). Men ansvaret for å holde orden på våre anlegg er uansett vårt.

En rydde aksjon har også en forebyggende effekt. Alle ønsker flotte anlegg, og det er ikke gøy å måtte rydde opp etter andre. Dersom hver enkelt rydder opp etter seg selv, vil ikke dette være en stor utfordring!

Dersom alle spillere bruker 5 minutter på rydding, vil det bety 141 timer, og anleggene bør skinne! 

Oppfordringen går også til alle foreldre som følger opp barna sine; blir med på kamp/trening og gå en runde rundt anlegget under kampen/treningen.

Til alle: ta med dere en pose til å plukke søppel i, og gjerne hansker! Områder det er lett å glemme, er gjerne de som er viktigst for våre naboer som kommer med jevnlige oppfordringer. Utenfor gjerdene og på nærliggende stier ligger det søppel etter oss og våre aktiviteter.

Kom gjerne med innspill til hvordan vi kan løse denne utfordringen, men på hovedkvarteret har vi først og fremst tro på at vi skal klare dette sammen; hvis alle gjør litt, er mye gjort.

Lykke til med ukens aktiviteter og takk for at dere bidrar for et skinnende nærmiljø