Sakspapirer til årsmøtet i ØHIL – 23.03.2017

Vel møtt til årsmøte i ØHIL torsdag 23. mars kl. 1930 på klubbhuset.

ØHILs årsmøte avholdes på klubbhuset torsdag 23. mars kl. 1930. Utover de de faste sakene som skal behandles ihht våre vedtekter er følgende saker meldt inn:

Klikk her for fullstendig saksliste og saksunderlag.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, og vært medlem av idrettslaget i minst én måned.

Vel møtt!